Flaningens förskola

Flaningens förskola ligger i västra Trelleborg med närhet till stora grönområden med träddungar, kullar och Flaningens grönområde och sjö. Förskolan har sex stycken avdelningar med drygt 100 barn. Närmaste grundskola är Sjöviksskolan.

Flaningens förskola ligger i västra Trelleborg med närhet till stora grönområden med träddungar, kullar och Flaningens grönområde och sjö.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vårt arbetssätt

Anknytning, relationer och trygghet ligger som en grund i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska få en trygg och lärorik tid i förskolan. De ska få en god självkänsla att ta med sig i sitt livslånga lärande. Barnen ska få tilltro till sin egen förmåga och få kunskaper för livet. Vi utgår också från ett nära samarbete med vårdnadshavarna kring barnens utveckling och lärande.

Vi ser barn som nyfikna och kompetenta och vi utgår från barnens intresse i vårt arbete. Barnens lek är en viktig del i vår verksamhet. I leken ges barnen möjligheter att på ett naturligt sätt väcka sin nyfikenhet och lust att lära med stöd av medlekande pedagoger. Vi ger leken utrymme, tid och erbjuder en inspirerande lekmiljö.

Vår verksamhet genomsyras av sagopedagogik vilket bland annat innebär att vi går in i sagans land. I sagans land har vi roligt tillsammans och arbetar utifrån alla barns olika färdigheter och förutsättningar. I detta arbete får vi in de olika mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan på ett lekfullt och lustfullt sätt.

Vårt mål är att varje dag ha roligt tillsammans och sprida en positiv livssyn.

Denna förskola tillhör rektorsområde Tätort väster. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Flaningens förskola

Telefonnummer
Rektor Andrea Roos: 0410-73 48 09
Telefonnummer
Biträdande rektor Louise Nilsson: 0410-73 48 18
Telefonnummer
Rödklövern: 0410-73 37 53
Telefonnummer
Vitsippan: 0410-73 40 44
Telefonnummer
Smörblomman: 0410-73 37 45
Telefonnummer
Solrosen: 0410-73 40 29
Telefonnummer
Gullvivan: 0410-73 37 51
Telefonnummer
Maskrosen: 0410-73 37 52
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 60
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 34 63
Telefonnummer
Köket: 0708-81 77 22

Adress

Hallasvängen 21-23
231 65 Trelleborg

Bildningsförvaltningen