Fågelsångens förskola

Fågelsångens förskola ligger i centrala Trelleborg. Förskolan har cirka 150 barn på totalt åtta avdelningar.

Fågelsångens förskola ligger i centrala Trelleborg. Förskolan har cirka 150 barn på totalt åtta avdelningar.

Vi har två gårdar som stimulerar till lek och rörelse och inom gångavstånd finns grönområden, lekplatser och bibliotek. På två av våra avdelningar har vi utesov. Vårt kök serverar hemlagad och varierad kost till alla på förskolan.

Vårt arbetssätt

Förskolan erbjuder en pedagogisk verksamhet som är rolig, trygg och lärorik där omsorg, lek och lärande bildar en helhet.

Vår pedagogiska undervisning utgår från förskolans läroplan, skollagen, barnkonventionen samt bildningsnämndens prioriterade mål: trygghet och studiero, digital likvärdighet och tillgängliga lärmiljöer.

Undervisningen pågår under hela dagen. Förskolan planerar undervisningen så att barnen utmanas och inspireras till nya upptäckter och kunskaper med digitala verktyg. Lärmiljöerna är trygga tillgängliga, åldersanpassade och inbjudande utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Vi använder oss av lärplattformen SchoolSoft, där vi synliggör och dokumenterar undervisning och barnens utveckling och lärande på förskolan.

Pedagogerna använder TAKK för att stärka det talade språket. Det innebär att de bär bildstöd och att det finns tillgängligt på avdelningarna för att förtydliga och förbereda barnen så alla är inkluderade i undervisningen.

Kontakten med vårdnadshavarna

Våra pedagoger har ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna för att ge bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska utvecklas och lära utifrån sina individuella förutsättningar.

Vårdnadshavarna är bland annat delaktiga i förskolans undervisning under introduktionen, vid utvecklingssamtal, via SchoolSoft, föräldramöte och föräldraråd.

Denna förskola tillhör rektorsområde Tätort Nordväst.

Fågelsångens förskola

Telefonnummer
Rektor Lars Lundgren: 0410-73 36 85
Telefonnummer
Biträdande rektor Cathrine Öhman: 0410-73 37 71
Telefonnummer
Administratör: 0410-73 41 44
Telefonnummer
Koltrasten: 0410-73 36 62, 0708-81 77 48
Telefonnummer
Kråkan: 0410-73 39 09, 0708-81 79 12
Telefonnummer
Staren: 0410-73 36 68, 0708-81 77 58
Telefonnummer
Duvan: 0410-73 37 46, 0708-81 72 83
Telefonnummer
Rödhaken: 0410-73 36 78, 0708-81 77 59
Telefonnummer
Gråsparven: 0410-73 39 11, 0708-81 79 13
Telefonnummer
Lärkan: 0410-73 36 87, 0733-51 14 94
Telefonnummer
Svalan: 0410-73 36 95, 0733-51 14 95
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 59
Telefonnummer
Köket: 0410-73 39 08

Adress

Bruksgatan 13
231 64 Trelleborg

Bildningsförvaltningen