Pedagogisk omsorg, 1-5 år

Enligt skollagen ska kommunerna sträva efter att erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till utbildning i förskola eller fritidshem. Hur och var verksamheten bedrivs kan se olika ut. Trelleborgs kommun erbjuder barn i åldern 1-5 år pedagogisk omsorg i form av familjedaghem.

Verksamheten bedrivs av dagbarnvårdare i deras eget hem. Gruppen består oftast av fem till sex barn i åldern ett till fem år.

Vad är pedagogisk omsorg?

Verksamheten inom pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Läroplanen för förskolan ska genomsyra verksamheten. Den är vägledande men inte bindande. Det innebär att verksamheten kan använda läroplanen utifrån sina egna förutsättningar.

I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.

Pedagogisk omsorg arbetar utifrån Skolverkets allmänna råd.

Skolverkets allmänna råd

Ansöka till familjedaghem

Är du intresserad av pedagogisk omsorg i form av familjedaghem för ditt barn gör du din ansökan via kommunens e-tjänstplattform.

Ansökan via e-tjänst (självbetjäningssidor)