Du som vårdnadshavare i Trelleborgs kommun kan fritt välja förskola till ditt barn. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola som du önskar.

Förskolans pedagogiska arbete ska ledas av rektor och förskollärare så att verksamheten följer skollagen och förskolans läroplan.

Bildningsförvaltningen