Kommunala förskolor i Trelleborg

Du som vårdnadshavare i Trelleborgs kommun kan fritt välja förskola till ditt barn. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola som du önskar.

Förskolans pedagogiska arbete ska ledas av rektor och förskollärare så att verksamheten följer skollagen och förskolans läroplan.

Planeringsdagar

Förskolan har fyra planeringsdagar (så kallade studiedagar) per läsår. Under dessa dagar är förskolorna generellt sett stängda, men det finns en samordning inom kommunen för att vårdnadshavare som är i behov av barnomsorg ska kunna få det även dessa dagar. Under planeringsdagarna kan du därför få lämna ditt barn på en annan förskola.

Planeringsdagar under läsåret 2024/2025

  • 2024-08-12
  • 2024-11-04
  • 2025-01-07
  • 2025-05-28