Änghögs förskola

Änghögs förskola ligger i nordvästra delen av Trelleborg. Förskolan har två avdelningar med cirka 40 barn. Det är nära till grönområden och centrum är inom promenadavstånd.

Änghögs förskola ligger i nordvästra delen av Trelleborg. Förskolan har två avdelningar med cirka 40 barn.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Änghögs förskola drivs  som intraprenad. Det innebär att verksamheten ägs av kommunen men drivs av personalen.

Förskolans utemiljö inspirerar barnen till lek och rörelse. De barn som behöver sova middag gör det på vårt utesov. Vår lunch lagas på Västervångskolan.

Vårt arbetssätt

Förskolan erbjuder en pedagogisk verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Vår pedagogiska undervisning utgår från förskolans läroplan, skollagen, barnkonventionen samt bildningsnämndens prioriterade mål: trygghet och studiero, digital likvärdighet och tillgängliga lärmiljöer.

Undervisningen pågår under hela dagen. Detta innebär att förskolan planerar sin undervisning så att barnen utmanas och inspireras till nya upptäckter och kunskaper med digitala verktyg. Lärmiljöerna är trygga, tillgängliga, åldersanpassade och inbjudande utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Pedagogerna använder TAKK för att stärka det talade språket. Pedagogerna bär bildstöd och det finns tillgängligt på avdelningarna för att förtydliga och förbereda barnen så alla är inkluderade i undervisningen.

Vi använder oss av den digitala lärplattformen SchoolSoft, där vi synliggör och dokumenterar undervisning och barnens utveckling och lärande på förskolan.

Kontakten med vårdnadshavarna

Förskolan har ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna för att ge bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska utvecklas och lära utifrån sina individuella förutsättningar.

Vårdnadshavarna är bland annat delaktiga i förskolans undervisning under introduktionen, vid utvecklingssamtal, via SchoolSoft, föräldramöten och föräldraråd.

Änghögs förskola

Telefonnummer
Rektor Evelina Rimpeläinen: 0410-73 44 25
Telefonnummer
Blåklockan: 0410-73 37 41, 0734-42 27 41
Telefonnummer
Vitsippan: 0410-73 37 36, 0734-42 27 42

Adress

Rotslingan 18
231 63 Trelleborg

Bildningsförvaltningen