Örtagårdens förskola

Örtagårdens förskola ligger i norra delen av Trelleborg, i ett tvåplanshus med fem avdelningar: Salvia, Timjan, Saffran, Lavendel och Timotej. På förskolan går cirka 75 barn.

Örtagårdens förskola ligger i norra delen av Trelleborg, i ett tvåplanshus med fem avdelningar.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Förskolans utomhusmiljö, som dagligen används, stimulerar barnens nyfikenhet och inbjuder till motoriska aktiviteter, lek och naturupplevelser. I förskolans närmiljö finns stora grönområden; det är promenadavstånd till hästhagar och nära till stadsbuss som tar oss till centrum, Albäcksskogen och stranden. Närmaste skola är Pilevallskolan och Liljeskolan.

Vårt arbetssätt

Örtagårdens förskola arbetar temainriktat utifrån sagans värld på olika sätt. Alla läroplanens mål vävs in i verksamheten för att skapa mångfald i lärandet. Tillsammans med barnen upplever vi lust, nyfikenhet och glädje i vårt dagliga lärande.

Örtagårdens förskola erbjuder barnen en utmanande och stimulerande verksamhet med språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik som fokusområde. Vi strävar efter väl avvägd dagsrytm, där barnen får såväl möjlighet till pedagogiska aktiviteter och leksituationer ute som inne, som omvårdnad och omsorg på ett balanserat sätt.

Den kulturella mångfald som finns på Örtagårdens förskola är en tillgång där medvetenhet om det egna kulturarvet och andras kulturer utvecklar förståelse för olikheter.

I köket finns välutbildad personal som lagar god och näringsrik mat enligt kommunens kostpolicy.

Vi samarbetar mellan avdelningarna, under semestern och vid helger är vi oftast sammanslagna.

Kontakten med vårdnadshavarna

Förtroende och dialog mellan förskolans personal och föräldrar skapar goda förutsättningar för barnens trivsel, utveckling och lärande.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettid är mellan 6.30-18.30.

Alla avdelningar är öppna mellan 7.30-16.30, övrig tid är vi sammanslagna.

Denna förskola tillhör rektorsområde Tätort Öster.

Örtagårdens förskola

Telefonnummer
Rektor Annica Liersch: 0410-73 36 49
Telefonnummer
Biträdande rektor Carina Berggren: 0410-73 37 92
Telefonnummer
Timotej: 0410-73 42 20
Telefonnummer
Salvia: 0410-73 42 21
Telefonnummer
Lavendel: 0410-73 42 22
Telefonnummer
Timjan: 0410-73 42 23
Telefonnummer
Saffran: 0410-73 42 24

Adress

Malörtsvägen 32
231 36 Trelleborg

Bildningsförvaltningen