Örtagårdens förskola

Örtagårdens förskola ligger i norra delen av Trelleborg, i ett tvåplanshus med sex avdelningar.

Örtagårdens förskola ligger i norra delen av Trelleborg, i ett tvåplanshus med fem avdelningar.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Förskolans utomhusmiljö, som dagligen används, stimulerar barnens nyfikenhet och inbjuder till motoriska aktiviteter, lek och naturupplevelser. I förskolans närmiljö finns stora grönområden och vi har promenadavstånd till hästhagar. Närmaste skola är Pilevallskolan och Liljeskolan.

Vårt arbetssätt

Örtagårdens förskola arbetar temainriktat. Alla läroplanens mål vävs in i verksamheten för att skapa mångfald i lärandet. Tillsammans med barnen upplever vi lust, nyfikenhet och glädje i vår dagliga undervisning.

Den kulturella mångfald som finns på Örtagårdens förskola är en tillgång där medvetenhet om det egna kulturarvet och andras kulturer utvecklar förståelse för olikheter.

I köket finns välutbildad personal som lagar god och näringsrik mat enligt kommunens kostpolicy.

Vi samarbetar mellan avdelningarna. Under sommar- och julperioden samarbetar vi inom rektorsområdet och verksamheten förläggs på Gertrudsgårdens förskola.

Kontakten med vårdnadshavarna

Förtroende och dialog mellan förskolans personal och föräldrar skapar goda förutsättningar för barnens trivsel, utveckling och lärande.

Öppettider

Förskolans öppettid är klockan 6.15-18.

Denna förskola tillhör rektorsområde Tätort öster. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Örtagårdens förskola

Telefonnummer
Rektor Annica Liersch: 0410-73 36 49
Telefonnummer
Biträdande rektor Carina Berggren: 0410-73 37 92
Telefonnummer
Timotej: 0410-73 42 20
Telefonnummer
Salvia: 0410-73 42 21
Telefonnummer
Lavendel: 0410-73 42 22
Telefonnummer
Timjan: 0410-73 42 23
Telefonnummer
Saffran: 0410-73 42 24
Telefonnummer
Solen: 0410-73 37 76
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 57
Telefonnummer
Köket: 0410-73 37 31
Mobilnummer
Vaktmästare: 0702-84 89 41

Adress

Malörtsvägen 32
231 36 Trelleborg

Bildningsförvaltningen