Gertrudsgårdens förskola med integrerad OB-verksamhet

Gertrudsgårdens förskola ligger i centrala Trelleborg. Förskolan ligger på gångavstånd från bibliotek, museum, parker, strand och hav. Östra skolan och Liljeskolan är våra närmaste skolor men vi har ett gott samarbete med alla grundskolor kring skolstart.

Gertrudsgårdens förskola finns i centrala Trelleborg. Förskolan ligger på gångavstånd från bibliotek, museum, parker, strand och hav.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Förskolan har gamla anor. Den öppnades 1950 tillsammans med Trelleborg AB och under 2020 har förskolan både blivit om- och tillbyggd.

Gertrudsgårdens förskola är ett tvåplanshus med nio grupper. Grupperna är indelade i yngre och äldre barn. Vi samarbetar mellan avdelningarna, och under semestern och vid helger är vi sammanslagna utifrån barnantal. Trädgården är välplanerad med tillgängliga lekredskap och utmanande miljöer för lek och rörelse. Barnen är delaktiga vid odling, sagovandringar, skapande och naturupplevelser.

Vårt arbetssätt

Gertrudsgårdens förskola strävar efter att barn och vårdnadshavare känner trygghet och tillhörighet. En tilltro till det nyfikna och kompetenta barnet står i centrum för vår verksamhet. Barnen ska känna lust att lära och vara delaktiga i sin utveckling. Den kulturella mångfald som finns på Gertrudsgårdens förskola är en tillgång där medvetenhet om det egna kulturarvet och andras kulturer utvecklar förståelse för olikheter.

Vi lägger stor vikt vid en god introduktion när barnen börjar hos oss på förskolan. Detta leder till att barn och vårdnadshavare blir trygga med förskolans verksamhet och oss pedagoger. Alla barn är unika och en förutsättning för utveckling och lärande är för oss god omsorg och trygghet.

Vår pedagogiska verksamhet utgår från förskolans läroplan och skolplanen för Trelleborgs kommun. Förskolan erbjuder en pedagogisk verksamhet där undervisning, omsorg, lek och lärande bildar en helhet.

Pedagogerna för kontinuerliga diskussioner om förhållningssätt och arbetsmetoder. Detta skapar en engagerad och motiverad personal som trivs och känner glädje i sitt arbete. Vi arbetar vi utifrån en likabehandlingsplan för att säkerställer att både barn och personal känner sig trygga.

I köket finns välutbildad personal från måltidsavdelningen som lagar god och näringsrik mat enligt kommunens kostpolicy och tillsammans, genom måltidsråd, arbetar vi aktivt med måltidspedagogik.

Öppettider

Öppettider för den ordinarie förskoleverksamheten (ej OB-verksamheten):

  • 06.30-18.

Öppettiderna kan dock variera då vi utgår från barnens vistelsetid. Vid behov har vi öppet till klockan 18.30.

Förskolan har stängt två dagar per termin för personalens kompetensutveckling. Vi samarbetar mellan avdelningarna och under lov. I semesterperioden är vi sammanslagna utifrån barnantal och under sommaren har vi oftast sammanslagning med andra enheter.

Observera att vi inte inskolar nya barn under veckorna 25-32 på grund av semester och sommarsammanslagning.

Integrerad OB-verksamhet

Trelleborgs kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid på Gertrudsgårdens förskola.

Integrerad OB-verksamhet

Denna förskola tillhör rektorsområde Tätort öster. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Gertrudsgårdens förskola

Telefonnummer
Rektor Annica Liersch: 0410-73 36 49
Telefonnummer
Biträdande rektor Carina Berggren: 0410-73 37 92
Telefonnummer
Biträdande rektor Ingela Nilsson: 0410-73 43 49
Telefonnummer
Solen: 0410-73 37 48
Telefonnummer
Molnet och Luna: 0410-73 38 44
Telefonnummer
Regnbågen: 0410-73 39 26
Telefonnummer
Kometerna: 0410-73 38 46
Telefonnummer
Vintergatan: 0410-73 38 47
Telefonnummer
Stjärnan: 0410-73 39 32
Telefonnummer
Aspen: 0410-73 36 28
Telefonnummer
Trollet: 0410- 73 36 04
Telefonnummer
Galaxen: 0410-73 31 55
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 57
Telefonnummer
Köket: 0410-73 38 64
Mobilnummer
Vaktmästare: 0702-84 89 41

Adress

Skarpskyttegatan 6
231 45 Trelleborg

Bildningsförvaltningen