Alstad förskola

Alstad förskola ligger i byn Västra Alstad, cirka en mil norr om Trelleborg och alldeles intill landsvägen. På Alstad förskola går det cirka 60 barn på totalt fyra avdelningar. Avdelningen för femåringar finns på Alstad skola.

Alstad förskola ligger i byn Västra Alstad, cirka en mil norr om Trelleborg och alldeles intill landsvägen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Alstad förskola har stora ljusa lokaler och huset ligger i en lantlig och vacker miljö med en härlig utsikt över åkrarna. Förskolan erbjuder en trygg utomhusmiljö med lekredskap och stora härliga ytor att röra sig på och utforska.

Förskolan består av fyra avdelningar, Smultron och Björnbär för barn i åldern 1-3, Körsbärsdalen för 3-4 åringar samt avdelningen Blåbär för 5-åringar som har sin verksamhet i Alstad skolas lokaler.

Vårt arbetssätt

Alla barn ska känna sig välkomna och trygga på Alstad förskola. Här vävs omsorg, utveckling och lärande ihop till en helhet.

På Alstad förskola läggs grunden till ett livslångt lärande med engagerade pedagoger som väcker barnets nyfikenhet och motivation. Barnen lär genom en lustfylld och meningsfull pedagogik där leken har stor betydelse och barnen är utomhus varje dag.

Pedagogerna skapar bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska utveckla sin självständighet och sitt identitetsskapande. Barnen uppmuntras att utveckla nya förmågor som socialt samspel, motorik, språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Kontakten med vårdnadshavarna

Förskolan arbetar aktivt med lärplattformen SchoolSoft, dels för att ge vårdnadshavare en inblick i den pedagogiska verksamheten och dels för att synliggöra det enskilda barnets lärande i en egen lärlogg. Pedagoger och vårdnadshavare bygger en förtroendefull relation genom att ha barnets bästa i fokus.

Verksamheten samverkar med vårdnadshavarna genom bland annat drop-in, föräldramöten, föräldraenkäter, utvecklingssamtal och trevliga event under läsåret.

Denna förskola tillhör rektorsområde Anderslöv/Alstad. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Alstad förskola

Telefonnummer
Rektor Madelene Carlström: 0410-73 45 23
Telefonnummer
Biträdande rektor Margareta Åkerblom: 0410-73 41 01
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 40 60
Telefonnummer
Körsbärsdalen: 0410-73 42 13
Telefonnummer
Björnbär: 0410-73 42 14
Telefonnummer
Smultron: 0410-73 42 15
Telefonnummer
Blåbär: 0410-73 42 66
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 44 43
Telefonnummer
Köket: 0410-73 31 30
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 73

Adress

Landsvägen 1
231 95 Trelleborg

Bildningsförvaltningen