Uddens förskola

Uddens förskola ligger på Stavstensudde i den västra delen av Trelleborg. Förskolan har fem avdelningar med cirka 95 barn. Uddens förskola är en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. En förskola där barn, vårdnadshavare och personal ska känna gemenskap och delaktighet.

Uddens förskola ligger på Stavstensudde i den västra delen av Trelleborg.

Vi erbjuder våra barn en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till lek och lärande.

Uddens förskola är en partnerförskola, vilket innebär att vi tar emot ett större antal lärarstudenter. Det nära samarbetet med Lärarutbildningen på Malmö Universitet ger även våra pedagoger en möjlighet att hålla sig uppdaterade med bl a den senaste forskningen inom förskola.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation. Ett arbetssätt med ständig reflektion, analyserande och utveckling av barnens visade intresse och nyfikenhet. I våra pedagogiskt föränderliga lärmiljöer utmanas barnen i sitt lärande.

Vi lägger stor vikt vid språkutvecklande arbetssätt där bland annat TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) används för att förstärka språket för våra barn.

Uddens förskola arbetar med Grön flagg för att stärka och belysa undervisningen med hållbar utveckling.

Sagopedagogik är en röd tråd i vår verksamhet.

Uddens förskola

Telefonnummer
Rektor Anna Malmquist : 0410-73 39 04
Telefonnummer
Biträdande rektor Marianne Johansson: 0410-73 35 78
Telefonnummer
Stranden: 0410-73 43 50
Telefonnummer
Havet: 0410-73 43 54
Telefonnummer
Regnbågen: 0410-73 43 52
Telefonnummer
Dalen: 0410-73 43 53
Telefonnummer
Skogen: 0410-73 43 51
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 40 98
Telefonnummer
Köket: 0410-73 43 56
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 59

Besöksadress

Backsvalevägen 32-0
231 67 Trelleborg

Bildningsförvaltningen