Uddens förskola

Uddens förskola ligger på Stavstensudde i den västra delen av Trelleborg. Förskolan har fem avdelningar med cirka 95 barn.

Uddens förskola ligger på Stavstensudde i den västra delen av Trelleborg.

Förskolans utemiljö inspirerar barnen till olika aktiviteter och i vårt närområde har vi ett naturområde, Maglarps sandtag, som vi besöker regelbundet. Här går vi på våra sagovandringar samt följer årstidernas skiftningar från vår till vinter.

Maten vi serverar tillagas i vårt kök av vår kökspersonal. Måltiderna är till stor del lagade från grunden och har ett varierat utbud av grönsaker och frukt. Vi har också lagt stor vikt på ljuddämpande material i vår miljö, både när det gäller möbler och inredning.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt utgår från ett nära samarbete med vårdnadshavarna om barnets utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan. En tilltro till det nyfikna och kompetenta barnet står i centrum för vår verksamhet.

Även leken har en självklar plats i barnens vardag. Lek är grunden för att barn ska utvecklas, lära och känna välbefinnande. Därför vill vi ha en miljö som inspirerar till fantasi och inlevelse.

En röd tråd i vår verksamhet utgår från sagopedagogik. Vi fokuserar även på en hälsosam livsstil med mycket uteverksamhet. Vi tycker att det är viktigt med frisk luft samt att barnen får röra på sig. Samtidigt behöver de en lugn stund under dagen då vi har läsvila och ibland massage. De yngsta barnen sover middag på våra utesov.

Vi samarbetar mellan avdelningarna och hjälper varandra. Vi vill att barnen ska vara förtrogna med alla pedagoger – det är allas barn!

Denna förskola tillhör rektorsområdet Skegrie.

Uddens förskola

Telefonnummer
Rektor Jens Kleiman: 0410-73 45 55
Telefonnummer
Biträdande rektor Marianne Johansson: 0410-73 35 78
Telefonnummer
Stranden: 0410-73 43 50
Telefonnummer
Havet: 0410-73 43 54
Telefonnummer
Ängen: 0410-73 43 52
Telefonnummer
Dalen: 0410-73 43 53

Adress

Backsvalevägen 32-0
231 67 Trelleborg

Bildningsförvaltningen