Fristående förskolor har annan huvudman än Trelleborgs kommun, till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening.

Som vårdnadshavare i Trelleborgs kommun kan du fritt välja förskola till ditt barn. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola som du önskar.

Ansökan till fristående förskola görs direkt till förskolan.

Näktergalens förskola

Verksamheten bedrivs som föräldrakooperativ
Adress: Valldammsgatan 17, 231 43 Trelleborg
Telefon: 0410-417 60
E-post: info@naktergalen.se

Pilens Montessoriskola

Verksamheten bedrivs som föräldrakooperativ/ekonomisk förening och omfattar förskola, förskoleklass, grundskola årskurs 1-5 och fritidshem
Adress: Sniddavägen 7-0, 231 96 Trelleborg
Telefon: 040-219 219
E-post: rektor@pilens.org

Förskolan Solöga i Beddingestrand

Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform
Adress: Ängskavlevägen 3, 231 75 Beddingestrand
Telefon: 070-833 73 16
E-post:  info@forskolansologa.se
Webbplats: www.forskolansologa.se

Månkattens förskola

Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform
Adress: V. Vallgatan 2, 231 64 Trelleborg
Telefon: 0760-129 404 eller 0763-059 404
E-post: mankattensforskola@hotmail.com

Förskolan Amico

Verksamheten bedrivs som ekonomisk förening
Adress: Algatan 47, 231 42 Trelleborg
Telefon: 0723-316 515
E-post: forskolan.amico@outlook.com

Sagoborgen Förskola

Verksamheten bedrivs som aktiebolag
Adress: Malörtsvägen 26A, 231 36 Trelleborg
Telefon: 0410-10 997
E-post: sagoborgen@hotmail.com
Facebook: www.facebook.se/sagoborgen

Förskolan Maracas

Verksamheten bedrivs som ett personalkooperativ ekonomisk förening
Adress: Algatan 27, 231 42 Trelleborg
E-post: forskolanmaracas@gmail.com

Bildningsförvaltningen