Smygehamns förskola

Smygehamns förskola ligger i den pittoreska byn Smygehamn strax öster om Smygehuk, Sveriges sydligaste udde. Förskolan har fem 1-4 års avdelningar samt en 5-års avdelning. Närmaste grundskola är Smygeskolan.

Smygehamns förskola ligger i den pittoreska byn Smygehamn strax öster om Smygehuk, Sveriges sydligaste udde.

Vårt arbetssätt

På Smygehamns förskola prioriterar vi barnens språkutveckling, utevistelsen och föräldrasamverkan.

Våra grundstenar är: nyfikenhet, glädje, trygghet, kreativitet, lust att lära, lek och inspirerande miljö. Språkutvecklingen löper som en röd tråd genom vår verksamhet. I språkutvecklingen stimuleras barnets sociala, motoriska, matematiska och skapande utveckling. Det är processen och inte resultatet som är det viktiga för barnet.

Profil:

  • Barnets lärande i fokus
  • Engagerad personal
  • En trygg förskola
  • Ett lustfyllt lärande
  • Inspirerande lärmiljöer

Alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna och trygga. Varje barn ska ha rätt att utvecklas i en harmonisk och förberedd miljö efter sin egen mognad, vilket blir det första ledet i ett livslångt lärande.

Öppettider

Förskolan håller öppet mellan 06.30-18.30.

Denna förskola tillhör rektorsområde Smyge/Klagstorp.

Smygehamns förskola

Telefonnummer
Rektor Mohammad Fakhro: 0410-73 35 65
Telefonnummer
Biträdande rektor Christel Holmqvist: 0410-73 40 55
Telefonnummer
Ekan: 0410-73 46 31
Telefonnummer
Flotten: 0410-73 46 32
Telefonnummer
Jollen: 0410-73 46 33
Telefonnummer
Kanoten: 0410-73 46 34
Telefonnummer
Skeppet: 0410-73 46 30
Telefonnummer
Skutan: 0410-73 46 35

Adress

Västanväg 8
231 79 Smygehamn

Bildningsförvaltningen