Solrosens förskola

Solrosens förskola ligger i centrala Trelleborg med närhet till bland annat parker och bibliotek. Solrosen genomgår i nuläget en om- och tillbyggnad av både inne- och utemiljö som beräknas vara klar hösten 2021. Då kommer förskolan att bestå av sex avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

För närvarande består förskolan av tre avdelningar med cirka 55 barn i åldrarna 1-5 år. Två avdelningar finns i en paviljong på plats och en avdelning i lokaler på Granlunda förskola, som ligger i närheten.

Inför höstterminen 2020 kommer två avdelningar att kunna flytta in i de nyrenoverade lokalerna. Ytterligare två avdelningar kommer att kunna flytta in under höstterminen 2020.

Paviljongens två avdelningar har i dagsläget ett mottagningskök som erbjuder barnen varierade och näringsriktiga måltider. När renoveringen är färdig kommer förskolan att ha ett eget stort tillagningskök.

Vårt arbetssätt

Förskolan undervisar utifrån ett temainriktat arbetssätt. Temaarbetet utgår från varje barns individuella behov och intressen.

På förskolan arbetar vi med hållbar utveckling samt hälsa och rörelse, som innebär att vi har ett ständigt pågående miljöarbete utifrån olika fokusområden.

Solrosens förskola

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 36 93
Telefonnummer
Glädjen: 0410-73 37 78
Telefonnummer
Hoppet: 0410-73 47 76
Telefonnummer
Lyckan: 0410-73 37 79

Adress

Rusthållaregatan 5
231 52 Trelleborg

Bildningsförvaltningen