Korttids- och växelvård

Korttidsvården bedrivs i Hälsohuset på Frans Malmrosgatan 24 i Trelleborg. Växelvården bedrivs på Tullaboda, Familjens hus, i Anderslöv. Det finns 27 korttidsplatser och tio växelvårdsplatser.

Korttidsvård

Korttidsvård är en insats som kan beviljas när den omvårdnad eller rehabilitering du har behov av inte kan utföras/tillgodoses i din bostad. Du vistas då på vår korttidsenhet under en kortare period för att sedan återgå till hemmet.

Våra 27 platser är fördelade på tre avdelningar. Du som vårdas har ett enkelrum och vi som arbetar här är undersköterskor. Vi arbetar på ett rehabiliterande sätt – hjälp till självhjälp. I rehabiliteringsarbetet har vi även tillgång till fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska.

Måltiderna serveras i matsalen eller på rummet om du hellre önskar det.

Behov av korttidsplats beslutas av biståndshandläggare.

Växelvård

Växelvård innebär att du bor i ditt eget hem men att du regelbundet under kortare perioder vistas hos oss. Här får du möjlighet till trevlig samvaro och aktiviteter samtidigt som närstående som stöttar dig kan få lite avlastning i tillvaron.

Du får ett eget rum med pentry (kylskåp och diskbänk). I varje lägenhet finns en stor toalett och dusch. Rummen är möblerade med säng, sängbord, ett mindre bord med stolar och en fåtölj. Tv och radio finns på alla rum.

Det finns tillgång till vissa hjälpmedel men personliga hjälpmedel har du själv med dig. Till varje rum finns ett trygghetslarm.

Till varje avdelning hör en gemensamhetslokal för de boende med tv och ett kök.

Måltiderna serveras i matsalen eller på rummet om du hellre önskar det.

Under din vistelse får du en egen kontaktperson som är den som har det speciella ansvaret för just dig och dina behov. Det finns omvårdnadspersonal dygnet runt och vid behov finns även sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut att tillgå.

Ansökan

Så här ansöker du om stöd och hjälp

Korttidsenheten

Socialförvaltningen

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Hälsohuset
Frans Malmrosgatan 24, Trelleborg

Avdelning 2: 0410-73 39 25
Avdelning 3: 0410-73 39 69
Avdelning 4: 0410-73 39 73

Växelvårdsenheten

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 42 51
Mobilnummer
0708-81 79 07

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Tullaboda
Hemmansvägen 1B, Anderslöv

Socialförvaltningen