Så här ansöker du om stöd och hjälp (vård och omsorg)

Ansökan om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL) görs till kommunens biståndshandläggare. Här kan du se hur en ansökan går till.

Steg 1 – ansökan

Du kan ansöka om stöd eller hjälp för egen räkning genom att:

Vill du som anhörig eller närstående hjälpa någon att göra en ansökan kan du kontakta Kontaktcenter.

Är du orolig för någon som är över 18 år som är folkbokförd i kommunen, kan du kontakta Kontaktcenter för att göra en så kallad orosanmälan.

För dig som ansöker om färdtjänst: tänk på du som är under 85 år behöver komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande som beskriver din funktionsnedsättning.

Steg 2 – möte med biståndshandläggare

En biståndshandläggare tar kontakt via telefon och ett möte bokas in. Du är välkommen att bjuda in dina anhöriga till mötet. Under mötet får du berätta lite om dig själv och vi ställer frågor utifrån vad som står i din ansökan eller vad du beskrivit i tidigare telefonsamtal. Var vi träffas kan se olika ut. Det kan vara hemma hos dig eller hos oss på socialförvaltningen.

Steg 3 – utredning

Biståndshandläggaren skriver ner vad du har berättat på mötet och utreder vilket behov av stöd och hjälp som föreligger. En utredning får lov att ta olika lång tid beroende på vilket stöd och hjälp som du har beskrivit.

Steg 4 – beslut

Under utredningsperioden får du genom din biståndshandläggare ta del av förslag till insatser.

Steg 5 – insats inleds

Om du beviljas insats går beslutet vidare till verkställighet, det vill säga din insats påbörjas. Verksamheten kommer då att ta kontakt med dig för att inleda insatsen. I samband med det tas det tillsammans med personalen fram en genomförandeplan som beskriver hur ditt stöd ska utformas.

Personalen är skyldig att dokumentera under hela insatsen och skriver om det som är viktigt för att kunna ge dig bra stöd och hjälp.

Steg 6 – uppföljning

Ditt hjälpbehov följs upp regelbundet i kontakt mellan dig och biståndshandläggare.

Socialförvaltningen