Tillsyn

Tillsyn på natten är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att öka tryggheten. Tillsynen sker med kamera.

Ett biståndsbeslut om tillsyn innebär att du beviljas tillsyn via en webbkamera. Kameran monteras hemma hos dig så att din säng syns på bilden. Du bestämmer själv i samråd med hemvården vilka tider du vill att kameran aktiveras och själva tillsynen utförs.

Tillsyn dagtid sker genom personliga besök av hemvården.