Tillsyn

Tillsyn på natten är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att öka tryggheten. Tillsynen sker med kamera.

Ett biståndsbeslut om tillsyn innebär att du beviljas tillsyn via en webbkamera. Kameran monteras hemma hos dig så att din säng syns på bilden. Du bestämmer själv i samråd med hemvården vilka tider du vill att kameran aktiveras och själva tillsynen utförs.

Tillsyn dagtid sker genom personliga besök av hemvården.

Frågor och svar om tillsyn

 • Du får tysta tillsyner, trygghet och ostörd nattsömn.

 • Kameran aktiveras på tidpunkt som du och hemtjänsten kommit överens om och filmar i 30 sekunder för att se att du ligger i din säng och att allt är bra. Om du inte syns på bilden finns möjlighet att, om så önskas, göra en ny tillsyn kort därefter. Om du fortfarande inte syns på bilden då går ett larm till vår nattpatrull som kommer hem till dig.

  Kameran fungerar i mörker så du behöver inte ha ljuset tänt.

  Det är personal från Trygghetsjourens larmcentral som utför tillsynen. Larmcentralen är bemannad dygnet runt året om.

 • Om det blir strömavbrott, eller om tekniken av någon annan anledning inte fungerar, får du tillsyn genom ett fysiskt besök hemma hos dig i stället.

 • Nej, kameran är bara aktiv vid de tillfällen som vi kommit överens om. Resten av tiden är kameran avstängd.

 • Det skapas inget bild-, ljud- eller filmmaterial. Det enda som finns är loggtider för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen.

 • Du betalar samma avgift som för andra hemvårdsinsatser. Avgiften för tillsyn ingår i maxtaxan.

  Mer information om avgifter inom vård och omsorg

Socialförvaltningen