Tillfällig vistelse, bland annat sommargäst

Har du beslut om till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller hemsjukvård i din hemkommun och behöver stöd när du tillfälligt befinner dig i Trelleborgs kommun? Då ska du ta kontakt med din biståndshandläggare eller sjuksköterska i din hemkommun.

Hur fungerar det?

Beställning av insatser för hemtjänst och trygghetslarm görs av din biståndshandläggare i din hemkommun. För hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård behövs aktuell utredning och beslut på vilka insatser som ska utföras.

För serviceinsatser har Trelleborgs kommun ett valfrihetssystem som betyder att du kan välja utförare. Innan beställning skickas till Trelleborgs kommun ska du ha valt utförare för serviceinsatserna.

Vid behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), ska legitimerad personal från din hemkommun kontakta aktuell enhetschef i Trelleborgs kommun via fax +46101 509 982.

Om egenvård ska utföras av kommunens personal ska en läkarbedömning bifogas, enligt regler från Socialstyrelsen.

Till beslutsfattare i hemkommunen

Det är viktigt att beslutsfattare i hemkommunen tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt överförbart till de förhållanden som råder i din bostad i Trelleborgs kommun.

Till exempel kan tiden för insatsen se annorlunda ut på grund av hemmiljön. Det kan ta längre tid med toalettbesök om det är ett trångt utrymme och så vidare.

Beställning av insatser

För beställning av insatser enligt socialtjänstlagen gäller följande:

  • Beställning av insatser för tillfällig vistelse görs av bosättningskommunen till Trelleborgs kommun.
  • Beställningen inklusive bilagor (aktuell utredning, bedömning och beslut, senaste genomförandeplanen och giltig egenvårdsbedömning vid eventuell egenvård, information om fakturering) skickas via faxmeddelande till myndighetsenheten i Trelleborgs kommun: +46101 509 979.

För beställning av insatser enligt HSL gäller följande:

  • Beställningen (aktuella ordinationer, vistelsetid, kontaktuppgifter till ansvarig HSL-personal) hänvisas vidare till enhetschefer för sjuksköterske- och rehabenheten via fax +46101 509 982 för beslut.
  • Vid godkänd vårdbegäran lämnas ärendet vidare från chef till ansvarig sjuksköterska eller rehabpersonal som i sin tur tar kontakt med motsvarighet i patientens hemkommun.

Tänk på

För att vi ska kunna planera din vistelse i Trelleborgs kommun på bästa sätt behöver vi få beställningen minst fyra veckor innan du kommer.

Kontaktcenter

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

Besöksadress

Trelleborgs kommun
Algatan 29
231 42 Trelleborg

Kundtjänsts öppettider (helgfria dagar):

  • Måndag-torsdag: klockan 08:00-16:30
  • Fredag: klockan 09:00-16:00

Socialförvaltningen