Hem från sjukhus

Det är viktigt att du känner dig trygg när du kommer hem efter att ha varit på sjukhus. Med hjälp av hemstödsteamet kan du komma hem direkt efter din sjukhusvistelse och få stöd och hjälp samt rehabilitering. Stöd från hemstödsteamet kan beviljas när du blir utskriven från sjukhuset och är i behov av stöd och hjälp samt rehabilitering i hemmet.

Hemstödsteamet består av undersköterskor/hemvårdspersonal, sjuksköterskor samt fysio- och arbetsterapeuter. Personalen kommer under 14 dagar att stödja och hjälpa dig i hemmet med det som du har svårt med i dagsläget samt motivera dig till att bli så självständig som möjligt. De finns även för dig som behöver rehabilitering.

Innan hemstödsperioden är slut kommer ett uppföljningsmöte att äga rum där biståndshandläggare tillsammans med dig och hemstödspersonal planerar för vilken hjälp du har behov av efter denna period, om du har behov av fortsatt stöd och hjälp.

Socialförvaltningen