Med stöd från hemvården, eller hemtjänsten som en del säger, har du stora möjligheter att bo kvar i det egna hemmet. Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan klara av din vardag kan du genom hemvården få hjälp med det du inte klarar själv.

Hemvårdsinsatser kan beviljas om du har ett stort behov av omvårdnad eller stöd och när behovet inte längre kan tillgodoses på annat sätt. Det kan vara både hjälp med personlig omsorg och serviceuppgifter för att sköta hemmet.

Trelleborgs hemvård är indelad i sju geografiska områden. Om du är osäker på vilket område du tillhör kan du kontakta kundtjänst.

Hemvårdsområden i Trelleborgs kommun.

Vi tillämpar ett valfrihetssystem inom hemvården när det gäller serviceinsatserna inköp, städ och tvätt. Det innebär att du som har rätt till hemvård också själv kan välja mellan att få dessa insatser utförda av kommunen eller privat utförare.

Mer information om val av hemvård

Frågor och svar

  • Du kontaktar kundtjänst, 0410-73 30 00, för att boka tid med en biståndshandläggare.

  • Du kan få hjälp både med personlig omsorg och serviceuppgifter för att sköta hemmet. Det kan till exempel vara hjälp med att städa, tvätta, handla mat, duscha, ta på dig kläder, ta dina mediciner och få insatser av hemsjukvården.

  • Det beror på hur mycket hjälp du får och vilka inkomster du har. Maxtaxan för hemvårdsinsatser är 2 138 kronor per månad (2021 års uppgifter).

    Mer information om avgifter inom vård och omsorg

  • Kontakta din biståndshandläggare genom att ringa kundtjänst, 0410-73 30 00.

Hemvård Alstad-Anderslöv

Besöksadress

Smedjegatan 15, Anderslöv

Enhetschef: 0410-73 41 41, 0708-81 79 91
Teamledare: 0410-73 41 42, 0734-42 29 39
Jourtelefon: 0708-81 77 04

Hemvård Centrum

Besöksadress

Gutenbergsgatan 2, Trelleborg

Enhetschef: 0410-73 34 51, 0708-81 73 76
Teamledare: 0410-73 37 14
Jourtelefon: 0410-73 37 14

Hemvård Centrum Norr

Besöksadress

Malörtsvägen 2-6, Trelleborg

Enhetschef: 0410-73 39 71, 0708-81 79 71
Teamledare: 0410-73 39 72, 0708-81 74 40
Jourtelefon: 0410-73 39 72

Hemvård Centrum Väster

Besöksadress

Hamngatan 24, plan 2, Trelleborg

Enhetschef: 0410-73 39 80, 0708-81 79 80
Teamledare: 072-976 50 37
Jourtelefon: 0410-73 37 37

Hemvård Centrum Öster

Besöksadress

Malörtsvägen 12, Trelleborg

Enhetschef: 0410-73 39 77, 0734-42 25 56
Teamledare: 0410-73 38 33, 0734-42 26 86

Hemvård Smygehamn

Besöksadress

Villavägen 13 B, Smygehamn

Enhetschef: 0410-73 47 12, 0731-50 34 54
Teamledare: 0410-73 47 11, 0731-50 34 63
Jourtelefon: 0410-73 47 13, 0731-5036 26

Hemvård Väster

Besöksadress

Hallasvängen 29

Enhetschef: 0410-73 33 92, 0708-81 73 92
Teamledare: 0410-73 39 24
Jourtelefon: 0410-73 39 24

Socialförvaltningen