Hemvård

Med stöd från hemvården, eller hemtjänsten som en del säger, har du stora möjligheter att bo kvar i det egna hemmet. Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan klara av din vardag kan du genom hemvården få hjälp med det du inte klarar själv.

Hemvårdsinsatser kan beviljas om du har ett stort behov av omvårdnad eller stöd och när behovet inte längre kan tillgodoses på annat sätt. Det kan vara både hjälp med personlig omsorg och serviceuppgifter för att sköta hemmet.

Trelleborgs hemvård är indelad i sju geografiska områden. Om du är osäker på vilket område du tillhör kan du kontakta Kontaktcenter.