Fixarservice

Tjänsten Fixarservice (före detta Fixar Malte) hjälper dig som är 75 år eller äldre eller dig som har trygghetslarm eller hemvårdsinsats. Tjänsten syftar till att förebygga fallolyckor och tjänsten är gratis.

Det här kan Fixarservice hjälpa dig med

  • Byta exempelvis säkringar och glödlampor
  • Enklare upphängning/nedtagning av gardiner
  • Hämta saker från vind, källare och/eller förråd

Fixarservice hjälper inte till med uppgifter som snöskottning, trädgårdsarbete, fönsterputsning. Fixarservice utför heller inte arbete som gör åverkan på golv, tak och vägg eller när arbetet kräver yrkeskunnig hantverkare.

Så här tar du kontakt

Fixarservice kan bokas genom att du kontaktar kontaktcenter: 0410-73 30 00.

Socialförvaltningen