Hjälpmedel

När du har svårt att klara din vardag kan du behöva hjälpmedel för att öka din självständighet. Våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för utprovning och förskrivning av hjälpmedel med hänsyn till ditt behov eller din funktionsnedsättning. När behovet av hjälpmedel upphör ska de återlämnas.

Kommunen ansvarar för hjälpmedel till dig som är över 20 år. Exempel på hjälpmedel är:

 • Förflyttningshjälpmedel
 • Hygienhjälpmedel
 • Minneshjälpmedel
 • Du kontaktar Rehabenheten/Hjälpmedelscentralen 0410-734422, telefontid 8.00-9.00

 • Om det totala värdet på dina hjälpmedel är lägre än 3 000 kronor kostar det 155kronor.

  Om det totala värdet på dina hjälpmedel är högre än 3 000 kronor kostar det 311kronor.

  Detta är en engångskostnad.

  Utöver engångskostnaden på 155 kronor alternativt 311 kr tillkommer det alltid en kostnad för besöket eller ordinationen enligt följande:

  • 227 kr för 1-2 besök per månad
  • 455 kr för 3 besök eller fler per månad
 • När du inte längre är i behov av hjälpmedel ska de återlämnas väl rengjorda. Det finns två alternativ:

  • Du kan själv lämna tillbaka hjälpmedel på hjälpmedelscentralen. Den är öppen vardagar klockan 10-12 och 13-15. Adressen är Gutenbergsgatan 2, 231 45 Trelleborg.
  • Du kan få dina hjälpmedel hämtade av oss till en kostnad av 455 kronor. Ring till hjälpmedelscentralen på 0410-73 44 22 mellan klockan 08:00-09:00 för att boka en hämtning.
 • Kontakta oss inför operation på 0410-73 44 22 (vardagar mellan klockan 8.00 och 9.00).

 • Om du vistas tillfälligt i kommunen och är i behov av ett hjälpmedel kan du kontakta rehabenheten för att hyra vårdsäng, personlyft eller mobil hygienstol på hjul.

 • Utöver de hjälpmedel som kommunen ansvarar för finns det enkla och bra produkter som kan ge stöd i vardagen. Våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan ge råd.

 • Region Skåne ansvarar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år.

  Region Skåne ansvarar även för följande hjälpmedel:

  • elektriska rullstolar
  • vissa kommunikationshjälpmedel
  • hjälpmedel vid syn- och hörselnedsättningar

Rehabenheten

Enhetschef

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 32 31
Mobilnummer
0708-81 72 31

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Gutenbergsgatan 2
231 45 Trelleborg

Rehabenheten/Hjälpmedelscentralen
Telefontid måndag-fredag 8.00-9.00
0410-73 44 22

Vid pågående ärende
Kontakta respektive arbetsterapeut/fysioterapeut via Kontaktcenter: 0410-73 30 00.

Socialförvaltningen