Trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att kalla på hjälp vid oförutsedda eller akuta situationer. Det gör att du kan känna dig tryggare i din bostad.

Du kan använda larmet dygnet runt. Larmet kan bäras kring halsen eller på armen och kommunicerar digitalt med larmcentralen vilket betyder att ingen fast telefoni behövs. I samband med att du får trygghetslarmet kommer även en digital nyckel att installeras så att personal snabbt kan komma hem till dig när du larmar.