Särskilt boende är boendeformen för dig som behöver omvårdnad och service dygnet runt. Här hittar du information om vilka boenden som finns, hur du gör för att ansöka om en plats och en del annat som kan vara bra för dig att känna till.

Du väljer själv

Trelleborgs kommun har infört LOV (lagen om valfrihet) inom särskilt boende, vilket innebär att du själv kan välja ditt boende.

Särskilt boende i Trelleborg finns i både kommunal och privat regi.

Frågor och svar om särskilt boende

 • Särskilt boende är det som en del kallar för äldreboende eller vård- och omsorgsboende. Boendeformen är till för dig som inte längre kan bo kvar hemma och som behöver omvårdnad och service dygnet runt.

  Ett särskilt boende är i praktiken lägenheter som ligger samlade i ett större hus. Det finns utrymmen för gemenskap och samvaro och tillgång till altan, balkong eller uteplats.

 • Nej, du kan inte ställa dig i kö. Du ansöker om du har ett behov av omvårdnad och service dygnet runt.

 • När du har ansökt och blivit beviljad ett boende har vi som kommun tre månader på oss att erbjuda dig en plats.

  När det finns en ledig lägenhet blir du kontaktad av vår boendekoordinator. I samband med erbjudandet kommer du att få kontaktuppgifter till boendet för att kunna boka tid för visning av lägenheten.

  Efter visning av lägenheten meddelar du boendekoordinatorn om du tackar ja eller nej. Inflyttning bör ske inom en vecka.

 • För att beviljas en plats på ett särskilt boende behöver dina omvårdnadsbehov vara så stora att de inte kan tillgodoses i den egna bostaden genom hemvårdsinsatser eller hemrehabilitering.

  När du skickat in en ansökan är det en biståndshandläggare som tittar närmare på din situation och som beslutar om ditt omvårdnadsbehov är så omfattande att det uppfyller kraven för en plats på ett särskilt boende.

 • Nej, din ålder säger ingenting om vilket behov av omvårdnad du har. Varje ansökan behovsprövas utifrån socialtjänstlagen och socialnämndens riktlinjer.

 • Trelleborgs kommun har infört LOV (lagen om valfrihet) vilket innebär att du kan välja det boende du vill bo på.

  Dock finns följande anpassningar att förhålla sig till:

  • På Byagården, Täppan, Bäckahästen och Silverängen har hyresgästerna en kognitiv sjukdom/demenssjukdom.
  • På Högalid och Myran kan du inte ha en kognitiv sjukdom/demenssjukdom när du flyttar in.
 • Bor du hemma och tackar nej till den plats du erbjuds kan det dröja ytterligare en tid innan det kommer ett nytt erbjudande.

  Väljer du att flytta in på den plats du erbjuds men egentligen önskar ett annat boende finns möjlighet till överflyttning längre fram.

 • Om du fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom tre veckor från det att du fått beslutet. Kommunens kontaktcenter kan hjälpa till genom att informera om hur överklagan går till och hänvisa till ansvarig handläggare.

 • Du betalar hyra för lägenheten, hushållsel, avgift för mat, omvårdnad samt servicepaket. Hyra betalas från den dagen du flyttar in eller senast en vecka från det att du tackat ja till lägenheten.

  En inkomstberäkning görs årligen för hur mycket du ska betala. Du som har bostadstillägg för pensionärer bör kontakta Pensionsmyndigheten för justering av bostadstillägget.

  Mer information om avgifter inom vård och omsorg

 • När du flyttar in på särskilt boende får du ett välkomstsamtal. Du får en egen lägenhet där vi står för sängen och du för resten. Du har tillgång till personal dygnet runt utifrån dina behov. Vi ger dig ett värdigt och respektfullt bemötande, daglig aktivitet och skapar en genomförandeplan som utgår ifrån dina behov och önskemål.

  Bra att känna till

  • Det är du som tecknar hemförsäkring.
  • Du står själv för adressändring, telefonabonnemang och tidningsprenumeration.
  • Jordade eluttag ställer krav på jordade sladdar i armaturer och övrig elektrisk utrustning.

  Hälso- och sjukvård

  Det finns en ansvarig sjuksköterska på boendet som ansvarar för läkemedelshantering, läkarkontakter och samordning av vården med övrig personal. Fysioterapeut och arbetsterapeut finns också att tillgå.

  Hjälpmedel

  Har du sedan tidigare hjälpmedel i ditt hem? Då ska du med dem till ditt nya boende om du har fortsatt behov av dem. Har du eller dina anhöriga frågor kring befintliga eller nya hjälpmedel går det bra att kontakta personal på rehabenheten: 0410-73 44 22, vardagar klockan 8-9.

  Måltider

  Alla måltider ingår. Du kan inta din måltid i gemenskap med andra hyresgäster eller i din lägenhet. Du pratar med sjuksköterskan på boendet om du behöver specialkost.

  Ekonomi

  Din personliga ekonomi svarar du själv för med hjälp av närstående eller god man. Vi ansvarar inte för värdeföremål.

Socialförvaltningen