Så här ansöker du om stöd och hjälp (socialpsykiatri)

Ansökan om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) görs till kommunens handläggare. Här kan du se hur en ansökan går till.

Steg 1 – ansökan

Tänk på att när du ansöker vill handläggaren få in underlag som exempelvis ett intyg som styrker att du har en psykisk funktionsnedsättning. En ansökan behöver vara komplett för att handläggaren ska kunna börja med en utredning samt för att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt.

Vill du som anhörig eller närstående hjälpa någon att göra en ansökan kan du kontakta Kontaktcenter.

Är du orolig för någon som är över 18 år som är folkbokförd i kommunen, kan du kontakta Kontaktcenter för att göra en så kallad orosanmälan.

Steg 2 – möte med handläggare

En handläggare kommer att ta kontakt med dig antingen via telefon eller brev för att boka in ett möte med dig. På mötet får du berätta lite om dig själv och vi ställer frågor utifrån vad som står i din ansökan eller vad du beskrivit i tidigare telefonsamtal. Var vi träffas kan se olika ut. Det kan vara hemma hos dig eller hos oss på socialförvaltningen.

Steg 3 – utredning

Handläggare utreder vilka möjligheter du har till att få hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL) utifrån dina personliga behov och utifrån vad du har berättat på ert möte. En utredning får lov att ta en månad från om med att ansökan är komplett.

Steg 4 – beslut

Under utredningsperioden får du skriftligen ta del av innehållet i utredningen så att du har möjlighet att lämna synpunkter. Efter att handläggaren gjort sin bedömning och fattat beslut skickas det i ett brev till dig. I beslutet står det om du får den hjälp du sökt eller inte, och varför.

Steg 5 – insats inleds

Om du beviljas stöd går beslutet vidare till verkställighet, det vill säga ditt stöd påbörjas. Verksamheten kommer då att ta kontakt med dig för att inleda stödet. I samband med det tas det tillsammans med personalen fram en genomförandeplan som beskriver hur ditt stöd ska utformas.

Personalen är skyldig att dokumentera och skriva om det som är viktigt för att kunna ge dig bra stöd och hjälp.

Steg 6 – uppföljning

Ditt hjälpbehov följs upp regelbundet i kontakt mellan dig och handläggaren. Utföraren, alltså den som utför din stödinsats, kan också vara med vid uppföljningar.

Socialförvaltningen