Personligt ombud

Personligt ombud hjälper dig som har långvarig psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du kan få stöd och vägledning utifrån samhällets utbud av vård, stöd och service för att uppnå en bättre livskvalitet.

Personligt ombud vänder sig till dig från 18 år och uppåt.

Personligt ombud är helt fristående från myndigheter och vårdorganisationer. Att ha kontakt med ett personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt. Inga journaler förs och ombudet har tystnadsplikt.

Personligt ombud arbetar utifrån överenskommelser på klientens uppdrag. Stödet bygger på klientens önskemål och kan vara stöd, problemlösning, ekonomi, rådgivning, rättighetsbevakning samt samordning av vård- och stödinsatser.

När uppdragen från klienten är klara så avslutas kontakten men kan tas upp igen om nytt stödbehov uppstår.

Personligt ombud kan hjälpa dig med följande:

  • Tillsammans med dig se över ditt behov av vård, stöd och service utifrån dina önskemål, behov och lagliga rättigheter
  • Ta fram din egen plan över hur du ska gå tillväga för att lösa eventuella problem
  • Förmedla resurser och hitta hjälp
  • Hjälpa dig i kontakter med myndigheter så att de hittar lösningar för ditt bästa
  • Hjälpa till att fylla i blanketter vid till exempel ansökan om bistånd, ersättningar och fonder
  • Hjälpa till att överklaga beslut och sammankalla nätverksträffar
  • Hjälpa dig med ekonomi, hälsa eller om du vill ha praktik

Kontakt med personligt ombud

För kontakt kan du ringa eller skicka e-post till personligt ombud.

Om du själv inte vill ta första kontakten kan du be personal, anhörig eller god vän ta kontakt. Därefter kontaktas du för gemensam planering av stöd och hjälp.

Personligt ombud

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen