Svenska för invandrare, SFI

SFI ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

All undervisning på SFI i Trelleborg utgår från branscher med anställningsbehov.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Bra att veta för dig som vill studera SFI

 • Det kostar ingenting att studera SFI.
 • Du kan kombinera dina studier på SFI med arbete, praktik, samhällsorientering eller annan utbildning inom till exempel Komvux.
 • Vi har kurser på dagtid (15 timmar i veckan) och på kvällstid (2,5 timmar i veckan) samt ett flexupplägg.
 • Du kan inte få studiestöd från CSN för studier på SFI.
 • Du kan studera på SFI i Trelleborg om du är folkbokförd i kommunen och över 20 år.
 • Är du mellan 16-20 år rekommenderar vi att du vänder dig till introduktionsprogrammen i gymnasieskolan. Kontakta vägledare.
 • Du behöver ha ett personnummer, t f nummer eller samordningsnummer.

Aktuellt – VårdVeckan; mässa 8-12 april

Vill du veta mer om vilka vägar som finns för dig som vill arbeta inom vård och omsorg? Kom och lär dig mer om vad vårdyrket kan innebära, träffa yrkeslärare, vägledare och medarbetare inom området. Utbildning, vikariat, sommarjobb – fråga oss! Datum och tider lämpliga för just dig hittar du här:

VårdVeckan – minimässa om vård och omsorg – Trelleborgs kommun


Upplägg

Beroende på hur din livssituation ser ut kan vi erbjuda dig att läsa SFI vid olika tillfällen och även utifrån att du till exempel har oregelbundna arbetstider.

SFI dag

SFI dag innebär vanlig klassrumsundervisning,15 timmar per vecka. Du studerar SFI på förmiddagarna mellan klockan 08.30-12.00. På eftermiddagarna kan du studera orienteringskurser mellan klockan 12.45-16.00.

SFI kväll

SFI kväll är för dig som till exempel arbetar på dagtid men kan studera på kvällstid. Då studerar du mellan 17.30 – 20.00 på måndagar.

SFI flex

För dig som arbetar, har praktik eller studerar något annat finns sfi flex.  Flex innebär lärarledd undervisning dagtid eller kvällstid under minst tre timmar/vecka. Har du någon vecka möjlighet till att studera fler än tre timmar finns möjlighet till det. Du kan välja mellan:

 • Måndag 16-19
 • Tisdag 13-16
 • Onsdag 9-12

Det finns även möjlighet till drop-in hos lärare på plats eller digitalt.

Du kan utöver detta få lärarstöd via Lärcentrum på andra tider.

Information om Lärcentrums öppettider och vad du kan få hjälp med.

Tillsammans med din lärare och efter att rektor beslutat, bestämmer du hur mycket du ska studera. Det är viktigt att du kan studera även på egen hand om du söker sfi flex

Svenska med branschinriktning

På SFI i Trelleborg läser du svenska med en branschinriktning (inte när du läser SFI flex). Du studerar svenska och i orienteringskurserna utvecklar du ett yrkesspråk. Det finns tre olika områden att välja mellan:

 • Skola, vård och omsorg
 • Industri, logistik och lager
 • Restaurang, livsmedel och service

När du är på kartläggning får du veta mer om branscherna.

Ansökan

Så här ansöker du.

Mer om SFI i Trelleborg

 • Robert Walldén följeforskare

  Robert Walldén, docent i svenska med didaktisk inriktning

  Robert är även lärarutbildare i svenska som andraspråk vid Malmö universitet. Uppdraget har varit att stödja och utvärdera arbetet med branschinriktad SFI-undervisning. 

  Bakgrund

  Sedan våren 2022 har Robert studerat den branschinriktade undervisningen på SFI i Trelleborg. I slutrapporten som publicerats under våren 2023 kan han konstatera flera fördelar, men även några utmaningar, med att kombinera branschpraktik med ordinarie språkundervisning.

  Branschinriktad undervisning

  På SFI i Trelleborg är all undervisning branschinriktad och i samband med att man ansöker till utbildningen väljer man också vilken inriktning man vill satsa på. Praktiken blir en fördjupning i den bransch eleven valt. 

  Elevperspektiv

  I rapporten belyses även elevernas perspektiv på branschpraktiken. Flertalet uttryckte sig i positiva ordalag, såsom att de fick goda möjligheter samtala på svenska och ett större självförtroende. Upplevelserna varierade samtidigt en del utifrån bransch. Möjligheterna att utveckla svenskan blir annorlunda på ett tyst lager jämfört med om man praktiserar på en plats med många tillfällen för småprat, till exempel ett äldreboende eller en fritidsgård. Eleverna uttryckte vidare att språklektionerna kompletterade branschpraktiken på att bra sätt, men att tiden ibland inte räckte till för grundliga diskussioner.  

  SFI Trelleborg är pionjärer

  -  Förhoppningen är att resultatet kan bidra till att utveckla språkundervisning kopplad till branschpraktik och liknande satsningar på praktik inom vuxenutbildningen, säger Robert Walldén.

  Genom att dokumentera vad som händer i klassrummet och göra kopplingar till teorier om andraspråksutveckling är det möjligt att ge undervisningspraktiska råd. Trelleborg utför ett pionjärarbete med branschpraktik som förtjänar spridning både inom och utanför kommunen.  

  Mer om följeforskning 

  Läs hela rapporten

 • Ulf EricssonUlf Ericsson, Kristianstads högskola

  Ulf är docent och  biträdande professor i personal- och arbetslivsvetenskap på Högskolan i Kristianstad.
  ”Jag ägnar mig åt arbetslivsforskning med ett extra intresse för vad som ibland benämns som hållbart arbetsliv”

  Några av de projekt Ulf driver

  Återhämtning från arbete

  Integration och etablering av nyanlända

  Verksamhetsskap – utmaning av den hierarkiska organisationen.

  Forskningsprojekten tar alla sin utgångspunkt i visionen om ett hållbart arbetsliv.

  Bakgrund

  Forskning

  Resultat

 • Projekt Yrkeskedjor – snabbare väg till arbete

  Projektuppföljning 2023 – information uppdateras

 • Vi arrangerar studiebesök eller besöker er verksamhet för informationsdelning om hur SFI och övriga enheter på Arbetsmarknadsförvaltningen samverkar och arbetar enligt Trelleborgsmodellen.

  Är du intresserad? Kontakta oss!

  Information om Trelleborgsmodellen.

 • Just nu har vi inga planerade inbjudningar till studiebesök ”Nyfiken på Trelleborgsmodellen”.
  Vill du komma hit för att höra mer om hur vi arbetar är du alltid välkommen att kontakta oss!

Vuxenutbildningen, SFI

Telefonnummer
0410-73 43 43 (Reception)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Öppettider reception
Måndag, tisdag, torsdag: 10.00 -12.00, 14.00 - 15.00
Onsdag, fredag: 10.00 - 12.00

Arbetsmarknadsförvaltningen