SFI ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

All undervisning på SFI i Trelleborg utgår från branscher med anställningsbehov.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Bra att veta för dig som vill studera SFI

 • Det kostar ingenting att studera SFI.
 • Du kan kombinera dina studier på SFI med arbete, praktik, samhällsorientering eller annan utbildning inom till exempel Komvux.
 • Vi har kurser på dagtid (15 timmar i veckan) och på kvällstid (2,5 timmar i veckan).
 • Du kan inte få studiestöd från CSN för studier på SFI.
 • Du kan studera på SFI i Trelleborg om du är folkbokförd i kommunen och över 20 år.
 • Är du mellan 16-20 år rekommenderar vi att du vänder dig till introduktionsprogrammen i gymnasieskolan. Kontakta vägledare.
 • Du behöver ha ett personnummer, t f nummer eller samordningsnummer.

Kommer du från Ukraina och omfattas av massflyktsdirektivet?

Du har möjlighet att anmäla dig till SFI i Trelleborgs kommun.

Din anmälan hanteras enligt ordinarie rutiner för sfi-anmälan och du placeras i kurs efter kartläggning.

Svenska med branschinriktning

På SFI i Trelleborg läser du svenska med en branschinriktning. Du läser svenska samtidigt som du utvecklar ett yrkesspråk. Det finns tre olika områden att välja mellan:

 • Skola, vård och omsorg
 • Industri, logistik och lager
 • Restaurang, livsmedel och service

När du är på kartläggning får du veta mer om branscherna.

Ansökan

Så här ansöker du.

Mer om SFI i Trelleborg

 • Robert Walldén följeforskare

  Robert Walldén, docent i svenska med didaktisk inriktning

  Robert är även lärarutbildare i svenska som andraspråk vid Malmö universitet. Uppdraget har varit att stödja och utvärdera arbetet med branschinriktad SFI-undervisning. 

  Bakgrund

  Sedan våren 2022 har Robert studerat den branschinriktade undervisningen på SFI i Trelleborg. I slutrapporten som publicerats under våren 2023 kan han konstatera flera fördelar, men även några utmaningar, med att kombinera branschpraktik med ordinarie språkundervisning.

  Branschinriktad undervisning

  På SFI i Trelleborg är all undervisning branschinriktad och i samband med att man ansöker till utbildningen väljer man också vilken inriktning man vill satsa på. Praktiken blir en fördjupning i den bransch eleven valt. 

  Elevperspektiv

  I rapporten belyses även elevernas perspektiv på branschpraktiken. Flertalet uttryckte sig i positiva ordalag, såsom att de fick goda möjligheter samtala på svenska och ett större självförtroende. Upplevelserna varierade samtidigt en del utifrån bransch. Möjligheterna att utveckla svenskan blir annorlunda på ett tyst lager jämfört med om man praktiserar på en plats med många tillfällen för småprat, till exempel ett äldreboende eller en fritidsgård. Eleverna uttryckte vidare att språklektionerna kompletterade branschpraktiken på att bra sätt, men att tiden ibland inte räckte till för grundliga diskussioner.  

  SFI Trelleborg är pionjärer

  -  Förhoppningen är att resultatet kan bidra till att utveckla språkundervisning kopplad till branschpraktik och liknande satsningar på praktik inom vuxenutbildningen, säger Robert Walldén.

  Genom att dokumentera vad som händer i klassrummet och göra kopplingar till teorier om andraspråksutveckling är det möjligt att ge undervisningspraktiska råd. Trelleborg utför ett pionjärarbete med branschpraktik som förtjänar spridning både inom och utanför kommunen.  

  Mer om följeforskning 

  Läs hela rapporten

 • Ulf EricssonUlf Ericsson, Kristianstads högskola

  Ulf är docent och  biträdande professor i personal- och arbetslivsvetenskap på Högskolan i Kristianstad.
  ”Jag ägnar mig åt arbetslivsforskning med ett extra intresse för vad som ibland benämns som hållbart arbetsliv”

  Några av de projekt Ulf driver

  Återhämtning från arbete

  Integration och etablering av nyanlända

  Verksamhetsskap – utmaning av den hierarkiska organisationen.

  Forskningsprojekten tar alla sin utgångspunkt i visionen om ett hållbart arbetsliv.

  Bakgrund

  Forskning

  Resultat

 • Projekt Yrkeskedjor – snabbare väg till arbete

  Projektuppföljning 2023 – information uppdateras

 • Vi arrangerar studiebesök eller besöker er verksamhet för informationsdelning om hur SFI och övriga enheter på Arbetsmarknadsförvaltningen samverkar och arbetar enligt Trelleborgsmodellen.

  Är du intresserad? Kontakta oss!

  Information om Trelleborgsmodellen.

 • September 2023 (datum ej fastställt)
  Studiebesök ”Nyfiken på Trelleborgsmodellen”.
  Anmälan möjlig från juni månad.

Vuxenutbildningen, SFI

Telefonnummer
0410-73 43 43 (Reception)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen