Branschpraktik på SFI i Trelleborg får följe av språkforskare

Publicerad:

På SFI i Trelleborgs kommun har man valt att införa branschpraktik i kombination med den ordinarie språkundervisningen. Metoden är unik i sitt slag och följs nu av en språkforskare vid Malmö universitet.

Branschpraktik innebär att man kombinerar ordinarie språklektioner med praktik på arbetsplatser inom branscher med anställningsbehov. På lektionspassen arbetar man med ett branschinriktat språk och förbereder uppgifter som ska lösas under praktiken. Metoden man använder sig av på SFI i Trelleborg stödjer sig bland annat på tidigare forskning om praktik och språkinlärning på SFI.

– Idag finns det inte så mycket publicerat inom området att stödja sig på, därför är vi mycket glada för att få en följeforskare med oss i arbetet som kan stötta och bidra till utvecklingen av vår verksamhet, säger Anna Bohman rektor på SFI i Trelleborg.

Robert Walldén, docent i svenska med didaktisk inriktning och lärarutbildare i svenska som andraspråk vid Malmö universitet, följeforskar på SFI i Trelleborg under våren och hösten 2022. Uppdraget är att stödja och utvärdera arbetet med branschinriktad SFI-undervisning.

– Jag tycker att det är särskilt intressant att belysa möjligheterna att koppla SFI-elevers branschpraktik till målen för språkutveckling och hoppas kunna bidra med ny kunskap som kan vara vägledande för att utforma och utveckla liknande satsningar, säger Robert Walldén

På SFI i Trelleborg är all undervisning branschinriktad och i samband med att man ansöker till utbildningen väljer man också vilken inriktning man vill satsa på. Praktiken blir en fördjupning i den bransch som eleven valt.

– Vi har valt det här sättet att arbeta på dels för att de som läser här ska ha en kortare startsträcka till ett jobb, dels för att de branscher vi jobbar mot har ett kompetensförsörjningsbehov och vi har fått positiv respons från både elever och näringslivet, säger Anna Bohman.

Idag finns tre branschinriktningar för den som studerar SFI i Trelleborg:

  • Restaurang, livsmedel, service
  • Skola, vård, omsorg
  • Industri, logistik, lager

En rapport från följeforskningen kommer att presenteras under våren 2023.