Tillgång till rätt kompetens är avgörande för att näringslivet ska ha möjlighet att växa och utvecklas. Vi erbjuder rekryteringsservice till företag i regionen och samverkar gärna kring utbildningar för att möta framtidens kompetensförsörjning.

Vi arbetar för att arbetssökande trelleborgare ska få arbete och att du som arbetsgivare ska få tillgång till rätt kompetens. Ett samarbete med oss ka…

För att ge inblick i arbetslivet arbetar kommunen med prao (praktisk arbetslivsorientering) och olika typer av praktikplatser. Erfarenheten från en pr…

Arbetsmarknadsförvaltningen