Tillgång till rätt kompetens är avgörande för att näringslivet ska ha möjlighet att växa och utvecklas. Vi erbjuder rekryteringsservice till företag i regionen och samverkar gärna kring utbildningar för att möta framtidens kompetensförsörjning.

I syfte att ge inblick i arbetslivet arbetar kommunen med prao och olika typer av praktikplatser. Erfarenheten från en praktik eller prao ger ökad möj…

Arbetsmarknadsförvaltningen