Näringslivsaktiviteter

Vi är måna om vårt lokala näringsliv i Trelleborg och erbjuder flera aktiviteter för att du som företagare ska kunna nätverka, hålla dig uppdaterad om vad som händer i kommunen och känna dig delaktig.

Fyra gånger om året bjuder vi in till näringslivsfrukost där varje tillfälle bjuder på ett nytt intressant tema med näringslivskoppling. Frukosten vän…

Vårt nyhetsbrev går ut till företag och andra som är intresserade av näringslivsfrågor i kommunen. Med nyhetsbrevet vill vi dels dela med oss av vad s…

Vi är glada att du och ditt företag finns i Trelleborg. Därför bjuder vi in dig och andra nya företag i kommunen till en gemensam frukostträff där vi …

Vi bjuder in verksamhetsutövare inom olika branscher på årliga träffar för att dela med oss av övergripande råd, information och nyheter som berör jus…

Den 18-19 oktober bjöd vi in till Näringslivsdagarna 2023! Två innehållsrika eventdagar där vi samlat nyckelpersoner och föredragshållare som lyfte vi…

Var med och skapa en levande och attraktiv stadskärna i Trelleborg! Trelleborgs kommun bjuder in för att med gemensamma krafter utveckla Trelleborgs s…

Näringsliv

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Karbingatan 2
231 66 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen