Företagsbesök

Vi gör regelbundna besök hos företag som är verksamma i kommunen för att fånga upp synpunkter och ta del av vardagen, utvecklingstankar och behov.

Vi gör regelbundna besök hos företag som är verksamma i kommunen för att fånga upp synpunkter och ta del av vardagen, utvecklingstankar och behov.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Under rådande omständigheter med Covid-19 är vi försiktiga. Vi kommer gärna ut till dig och ditt företag, men vi kan även göra ett digitalt besök. Välkommen att ta kontakt med oss om du vill att vi besöker just ditt företag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss via kundtjänst på 0410-73 30 00.

Jag vill gärna att ni kontaktar mig för ett företagsbesök

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar i min intresseanmälan för företagsbesök (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering).
De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt ärendehanteringssystem och kommer att hanteras av näringslivsavdelningen.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är arbetsmarknadsnämnden som kan kontaktas på arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Näringsliv

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Östra Vallgatan 2
231 52 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen