Företagsbesök

Vill du ta emot oss på ett företagsbesök? Vi kommer gärna för att ta del av din vardag som företagare i Trelleborg.

Vi gör regelbundna besök hos företag som är verksamma i kommunen för att fånga upp synpunkter och ta del av vardagen, utvecklingstankar och behov.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vi gör regelbundet besök hos företag som är verksamma i kommunen för att fånga upp synpunkter och ta del av vardagen, utvecklingstankar och behov. Företagsbesöken och dialogen med dig är en del i vårt arbete för ett gott företagsklimat.

Vad händer på ett företagsbesök?

Under besöket kan vi diskutera frågor som är av stor betydelse för ditt företag, men också för hela näringslivet i Trelleborg – du bestämmer!

Vi brukar också ha med oss en enkel enkät där vi vill veta vad du tycker om näringslivsarbetet i kommunen. Svaren från alla företagsbesök blir ett underlag till vårt ständigt pågående förbättringsarbete.

Kontakta mig för ett företagsbesök!

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar i min intresseanmälan för företagsbesök (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering).
De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt ärendehanteringssystem och kommer att hanteras av näringslivsavdelningen.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är arbetsmarknadsnämnden som kan kontaktas på arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Näringslivsenheten

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Karbingatan 2
231 66 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen