Näringslivsinsatser

Vid behov kan kommunen gå in med stöttande insatser för att underlätta för näringslivet i kommunen. Vi kan också sätta in extra åtgärder för att vi tillsammans ska komma tillrätta med problem i samhället. Här samlar vi åtgärder och insatser för dig som företagare i Trelleborgs kommun.

Tryggare Trelleborg  är kommunövergripande arbete där en av arbetsgrupperna har fokus på näringslivet. Vi arbetar för att företagare i kommunen ska up…

Näringslivsenheten

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Karbingatan 2
231 66 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen