Tryggare Trelleborg för företag

Tryggare Trelleborg  är kommunövergripande arbete där en av arbetsgrupperna har fokus på näringslivet. Vi arbetar för att företagare i kommunen ska uppleva Trelleborg som en trygg plats.

Syftet med arbetsgruppen

Syftet med arbetsgruppen är att fördjupa samverkan mellan kommunen och näringslivet för att kunna arbeta med trygghetsskapande åtgärder tillsammans.

Arbetsgruppen sätter gemensamt kortsiktiga och långsiktiga mål med olika aktiviteter för att jobba mot olika typer av brottslighet och öka den upplevda tryggheten Trelleborg.

Arbetsgruppens deltagare

Sarah Søndergaard, säkerhetsenheten, Trelleborgs kommun

Fredrik af Winklerfelt, näringslivsavdelningen, Trelleborgs kommun

Lotta Wahlqvist Trelleborg Citysamverkan

Bengt Nilsson, Alsingevallen AB

Mer om arbetet med Tryggare Trelleborg

Tryggare Trelleborg är ett långsiktigt arbete i samverkan mellan kommunala verksamheter och Polisen. Syftet är att arbeta brottsförebyggande och för e…

Arbetsmarknadsförvaltningen