Företagslotsen, en väg in för dina ärenden

Om du har frågor, enkla eller mera komplicerade, som rör ditt företags utveckling eller etablering i Trelleborgs kommun kan du kontakta vår företagslots.

Ingrid Johansson arbetar på ett av Trelleborgs industriföretag

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Vänd dig till oss med konkreta frågor, synpunkter eller förslag på hur vi kan jobba smartare tillsammans – vi lyssnar gärna på dina inspel.

Du kan kontakta oss via e-post eller telefon, du kan boka ett besök eller komma förbi på ett spontant besök, vi finns här för dig!

Vanliga frågor till företagslotsen

 • Vi vill ge dig som företagare bra förutsättningar och goda möjligheter att göra affärer med oss. Här är ett par saker du kan tänka på innan du skickar in ditt anbud:

  • Använd bifogade anbudsformulär när det finns.
  • Svara på samtliga frågor och krav.
  • Ställ frågor i systemet innan anbudet lämnas in.
  • Kontrollera gärna anbudet en extra gång innan det lämnas in.
  • Lämna in anbudet inom angiven tid.

  Här hittar du våra pågående upphandlingar och kan läsa mer om hur det fungerar att göra affärer med kommunen.

 • Det finns mycket att tänka på innan du startar ett företag. Att vässa sin affärsplan och tänka över vilka eventuella tillstånd som kan behövas är viktigt. Hos verksamt.se hittar du bra hjälp med samlad information från Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket och Arbetsförmedlingen.

  Verksamt.se

  Trelleborgs kommun samarbetar med Nyföretagarcentrum Öresund som erbjuder kostnadsfri och objektiv rådgivning, men även en rad andra aktiviteter och träffar som kan vara till nytta för dig i uppstarten av ditt nya företag.

  Nyföretagarcentrum Öresund

  Har du andra frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på naringsliv@trelleborg.se

 • Du är alltid välkommen att starta företag i Trelleborg och normalt sett behöver du inte något tillstånd från kommunen. Däremot kan du behöva anmäla till kommunen om du startar vissa typer av verksamheter. Det kan röra sig om livsmedelshantering eller hantering av miljöfarliga ämnen.

  Här kan du läsa mer om tillstånd, regler för företag och vilken tillsyn vi som kommun gör i vissa verksamheter.

 • Det beror på vad lokalen användes till innan och om hur mycket lokalen behöver ändras för dina ändamål. Bygglov krävs om du ändrar verksamhet i en lokal, till exempel är en kontorslokal kanske inte anpassad för att vara ett kafé.

  Ombyggnad eller ändring som påverkar brandskyddet, bärande konstruktion eller installationer av till exempel fettavskiljare kräver en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.

  Nybyggnad, tillbyggnad och inrättande av nya lokaler för handel eller industriverksamhet kräver bygglov.

  Bygglov krävs också för att få sätta upp skyltar i områden med detaljplan.

  Är du osäker kan du alltid få hjälp av oss på kommunen.

  Här kan du läsa mer om vad som gäller för bygglov och hur du kommer i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen.

 • Hos Obejktvision hittar du många av de lokaler som finns lediga i Trelleborg just nu, såväl kommunens lokaler som bland privata fastighetsägare. Här kan du även söka på ledig verksamhetsmark och om kommunen har några lokaler till salu.

  Objektvision

  Hittar du inget som passar? Hör med oss på naringsliv@trelleborg.se

 • Troligen inte genom kommunen. Ibland kan vi ge stöd till föreningar eller till verksamheter under begränsade tidsperioder eller insatser. Däremot finns det möjlighet genom andra offentliga organisationer att få bidrag.

  Arbetsförmedling, starta eget-bidrag

  Region Skåne, stipendier och priser

  Vinnova, sök finansiering

  Invest in Skåne

  Tillväxtverket, ansök om stöd

  Länsstyrelsen, stipendier

  Länsstyrelsen, utlysningar

  Boverket, bidrag och garantier

  Almi Företagspartner

Näringslivsenheten

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Karbingatan 2
231 66 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen