Företagslotsen, en väg in för dina ärenden

Om du har frågor, enkla eller mera komplicerade, som rör ditt företags utveckling eller etablering i Trelleborgs kommun kan du kontakta vår lotsfunktion.

Ingrid Johansson arbetar på ett av Trelleborgs industriföretag

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Du når företagslotsen via naringsliv@trelleborg.se eller kommunens kundtjänst på telefon 0410-73 30 00. När du beskrivit ditt ärende får du hjälp att komma i kontakt med rätt tjänstepersoner för vidare service.

Kom förbi på drop-in

Varje torsdag klockan 8-9 är du välkommen på drop-in i våra lokaler på Östra Vallgatan 2. Du kan ha med dig konkreta frågor, synpunkter eller förslag på hur vi jobbar smartare tillsammans – vi lyssnar gärna på dina inspel.

Näringsliv

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Östra Vallgatan 2
231 52 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen