Företagslotsen, en väg in för dina ärenden

Om du har frågor, enkla eller mera komplicerade, som rör ditt företags utveckling eller etablering i Trelleborgs kommun kan du kontakta vår företagslots.

Om du har frågor, enkla eller mera komplicerade, som rör ditt företags utveckling eller etablering i Trelleborgs kommun kan du kontakta vår lotsfunktion.
Ingrid Johansson arbetar på ett av Trelleborgs industriföretag

Vad är företagslotsen?

Företagslotsen är vägen in till kommunen i ärenden som rör ditt företag. Vi hjälper dig i kontakten med våra olika verksamheter, ger dig vägledning och ser till att ditt ärende hamnar hos rätt person.

I företagslotsen finns tjänstepersoner från olika förvaltningar, som tillsammans hanterar ärenden som spänner över olika områden i de kommunala verksamheterna.

Så jobbar vi i företagslotsen

Du kan kontakta oss via e-post eller telefon om du har frågor som rör ditt företagande i Trelleborg.

Även om ditt ärenden rör mer än ett ämnesområde behöver du bara kontakta företagslotsen för att få rätt hjälp. Många gånger kan vi ta hand om din fråga direkt i lotsen, men är ärendet utanför vårt expertisområde ser vi till att det snabbt och effektivt skickas vidare för hantering och åtgärd.

Vår strävan är att varje ärende hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, och att du får den hjälp och support du behöver för att driva din verksamhet framåt.

Vi återkopplar alltid så snart vi kan i ditt ärende.

Företagslotsen – en del i arbetet för ett gott företagsklimat

Företagslotsen är en del i vårt arbete för att det ska vara enkelt, attraktivt och hållbart att driva företag i Trelleborg.

Att vi har ett gott företagsklimat gynnar både Trelleborgs kommun, och alla som lever och verkar här.

Vanliga frågor till företagslotsen

Kontakta oss om näringslivsfrågor

0410-73 30 00 (Kontaktcenter)
Facebook

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Postadress
Arbetsmarknadsförvaltningen, näringslivsservice
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress
Karbingatan 2
231 66 Trelleborg