Nätverk och föreningar

I nätverk och företagarföreningar finns goda möjligheter att samarbeta och etablera kontakt med andra näringsidkare i kommunen. I Trelleborg finns det goda möjligheter att nätverka och gå framåt i sitt företagande.

Advisory Board Trelleborgs Näringsliv, ATN

ATN är ett rådgivande organ som ska verka för ett bättre företagsklimat i kommunen. Fem gånger per år bjuder Trelleborgs kommun in nyckelpersoner i det lokala näringslivet för att arbeta med gemensamma frågor och stärka relationerna mellan näringslivet och kommunen. Medverkande är bland annat representanter för de olika företagsnätverken i kommunen. Är ditt företag medlem i en företagarförening i Trelleborg kan du prata med din representant om du vill veta mer.

Trelleborg citysamverkan

Trelleborg citysamverkan är en ekonomisk förening som arbetar för att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja utveckling och förnyelse. I föreningen samarbetar Trelleborgs kommun, fastighetsägare och näringsidkare i Trelleborgs stadshandelsområden.

Trelleborg citysamverkan

Företagarföreningar i Trelleborg

Företagarna Trelleborg

LRF, Trelleborg

TFF:s affärsnätverk

Trelleborgs Företagarklubb, TFK

Viqtoria

Näringsliv

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Östra Vallgatan 2
231 52 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen