Nätverk och föreningar

I nätverk och föreningar för företagare finns goda möjligheter att samarbeta och etablera kontakt med andra näringsidkare i kommunen. I Trelleborg finns det goda möjligheter att nätverka, gå framåt i sitt företagande och påverka näringslivsklimatet i kommunen.

Trelleborg citysamverkan

Trelleborg Citysamverkan verkar för att tillsammans med näringslivet och kommunen utveckla och stärka Trelleborgs attraktionskraft som handelsplats. Föreningen värnar och synliggör medlemmarnas intressen och arbetar för långsiktig och hållbar tillväxt.

Trelleborg citysamverkan

Företagarna Trelleborg

Den lokala föreningen Företagarna Trelleborg ingår i Sveriges största företagarorganisation och jobbar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag.

Företagarna Trelleborg

LRF Skåne

LRF Skåne arbetar för dig som äger, brukar och/eller är verksam inom jord, skog och trädgård samt i landsbygdens miljöer. LRF Skåne arbetar på många olika nivåer för att stärka konkurrenskraften för skånskt lantbruk.

LRF, Trelleborg

Trelleborgs Företagarklubb, TFK

TFK:s uppgift är att skapa ett lokalt nätverk av företagarkontakter, stimulera samarbete mellan företagen, skapa förståelse för näringslivsverksamhet samt att samarbeta med kommunen i näringslivsfrågor.

Trelleborgs Företagarklubb, TFK

Viqtoria

Viqtoria är en ideell förening och mötesplats för kvinnliga företagare och kvinnor i ledande befattningar verksamma i Trelleborgs kommun. Här delar medlemmarna med sig av kunskap och erfarenheter, har tematräffar, gör studiebesök och skapar affärsmöjligheter.

Viqtoria