Samverkan för en levande stadskärna

Var med och skapa en levande och attraktiv stadskärna i Trelleborg!

Trelleborgs kommun bjuder in för att med gemensamma krafter utveckla Trelleborgs stadskärna. Tillsammans med organisationen Svenska stadskärnor ska vi lägga grunden till en samverkansmodell för att skapa en dynamisk och hållbar plan för stadsutveckling som gynnar både näringsliv och invånare.