Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet är för dig som är anhörig och vårdar en person som inte längre klarar sig själv på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. En biståndshandläggare bedömer situationen och fattar beslut enligt socialtjänstlagen.

Avlösning i hemmet innebär att personal från avlösningsteamet kommer hem och avlöser dig så att du kan få egen tid för olika aktiviteter eller bara stanna hemma för att vila. Under avlösningen utför personalen insatser av personlig och social karaktär. Hushållsarbete som till exempel att städa och tvätta ingår inte i insatsen.

Så här fungerar det

  • Du kan få upp till tio timmar avlösning per månad utan att det kostar något. Om du blir beviljad fler timmar betalar du enligt hemvårdens ordinarie avgifter.
  • Du kan inte spara outnyttjade timmar till nästa månad.
  • Avlösning i hemmet kan ges alla dagar i veckan klockan 8-22.
  • Du behöver anmäla behovet i så god tid som möjligt, senast 48 timmar innan avlösning ska ske.
  • Du kan få avlösning vid enstaka tillfällen, vid planerade tillfällen eller vid samma tidpunkt varje vecka.

Så här ansöker du om stöd och hjälp

Avlösning i hemmet enligt LSS

Inom ramen för LSS finns också möjlighet till avlösning i hemmet.

Socialförvaltningen