Överenskommelse om samverkan

Trelleborgs kommun och Polisen har en samverkansöverenskommelse som gäller fram till 2026. Överenskommelsen tydliggör åtaganden mellan parterna i frågor som rör det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Ann Kajson Carlqvist och lokalpolisområdeschef Lars-Gunnar Björnqvist skriver på den nya samverkansöverenskommelsen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Samverkansöverenskommelsen tar upp ett antal fokusområden och övergripande mål för perioden 2023-2026. En del i överenskommelsen är att parterna åtar sig att varje vecka delta i konceptet EST inom ramen för Tryggare Trelleborg.

EST står för effektiv samordning för trygghet och är ett forum där kommunen och Polisen skapar en gemensam lägesbild och utifrån den planerar för vilka åtgärder som behöver vidtas.

Fokusområden

 • Misshandel
 • Olaga hot och ofredande
 • Övrig stöld
 • Bedrägerier
 • Skadegörelse
 • Narkotika
 • Trafik
 • Ordningsstörningar
 • Kriminella nätverk
 • Hamnen

Övergripande mål

 • Brottsstatistik för misshandel, olaga hot och ofredande, övrig stöld, bedrägerier och skadegörelse ska minska
 • Användningen av narkotika ska minska och det ska inte finnas några öppna drogscener i det offentliga rummet
 • Aktivt arbete mot ungdomar som befinner sig i riskzonen för att hamna i ett missbruk.
 • Den upplevda problembilden avseende trafikstörningar ska minska.
 • Den upplevda och inrapporterade problembilden avseende ordningsstörningar ska minska.
 • Ingen etablering av kriminella nätverk.
 • Motverka kriminalitet som sker inom eller genom hamnens område.

I dag är det ett år sedan Trelleborgs kommun och polisen tecknade den lokala samverkansöverenskommelsen. Parterna är nöjda med hur arbetet gått hittil…

Kommunledningsförvaltningen