LSS, avgifter

De flesta typer av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är gratis. Du betalar för hyra på boende och mat i verksamheterna.

Om du bor i någon av våra gruppbostäder eller servicelägenheter betalar du hyra. Hyran varierar beroende på lägenhetens storlek.

Avgift för mat

Vid korttidsvistelse
Ålder (år)Kostnad per dag (kronor)
-133
2-542
6-961
10-1377
14-1792
Vuxen101
Typ av måltidKostnad (kronor) för ålder 11-14 årKostnad (kronor) för åldern 15 år-
Frukost1721
Lunch6071
Mellanmål1721

Socialförvaltningen