Riksfärdtjänst

Du som på grund av funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt dyrt sätt utanför Skånes gränser kan ansöka om riksfärdtjänst.


Ansökningsblankett om riksfärdtjänst finns på våra självbetjäningssidor. Din ansökan måste komma in till handläggaren i god tid, senast tre veckor före den dag som resan ska påbörjas. Tänk också på att läkarintyg måste finnas med i din ansökan.

Under jul- och nyårstid ska ansökan om riksfärdtjänst vara inlämnad en och en halv månad före resan.

Resa i annan kommun

Särskilda färdtjänstbiljetter kan beställas hos kundtjänst. Dessa gäller för resa upp till fem mil och endast i de kommuner där avtal finns.

För att undvika onödigt dröjsmål inför din resa bör kontakt tas senast en vecka innan aktuell avresa.

Kostnad för resa i annan kommun är 35 kronor per mil. Lägsta avgiften är 30 kronor per påbörjad resa.

Extern länk

Riksfärdtjänsten i Sverige

Socialförvaltningen