Riksfärdtjänst

Du som på grund av funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt dyrt sätt utanför Skånes gränser kan ansöka om riksfärdtjänst.

Din ansökan måste komma in till handläggaren i god tid, senast tre veckor före den dag som resan ska påbörjas. Tänk också på att läkarintyg måste finnas med i din ansökan.

Under jul- och nyårstid ska ansökan om riksfärdtjänst vara inlämnad en och en halv månad före resan.

Resa i annan kommun

Särskilda färdtjänstbiljetter kan beställas hos kontaktcenter. Dessa gäller för resa upp till fem mil och endast i de kommuner där avtal finns.

För att undvika onödigt dröjsmål inför din resa bör kontakt tas senast en vecka innan aktuell avresa.

Kostnad för resa i annan kommun är 35 kronor per mil. Lägsta avgiften är 30 kronor per påbörjad resa.

Extern länk

Riksfärdtjänsten i Sverige

Socialförvaltningen