Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete.

Sedan 1 januari 2023 har Trelleborgs kommun fyra kommunalråd. Det finns också två oppositionsråd som ska garantera den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. De sitter alla med i kommunstyrelsen och har kontor på rådhuset.

Kommunal- och oppositionsråden är valda för mandatperioden 2023-2026.

Kommunalråd

Ann Kajson Carlqvist (M)

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Mathias Andersson (SD)

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Erik Lundström (KD)

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Erik Lundström (KD), kommunstyrelsens andre vice ordförande med fokus på näringslivsfrågor
Telefon: 0733-27 27 03
E-post: erik.lundstrom@trelleborg.se

Henrik Silfverstolpe (L)

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Oppositionsråd

Lennart Höckert (S)

Axel Bengtsson (VS)

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kommunledningsförvaltningen