Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. I Trelleborgs kommun finns två oppositionsråd ska garantera den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. De sitter alla med i kommunstyrelsen och har kontor på rådhuset.

Från och med 1 januari 2019 består organisationen av nedanstående:

Mikael Rubin (M), Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0410-73 44 38
E-post: mikael.rubin@trelleborg.se

Erik Lundström (KD), Vice ordförande kommunstyrelsen
E-post: erik.lundstrom@trelleborg.se

Helmuth Petersén (SD), oppositionsråd
Telefon: 0734-42 29 92
E-post: helmuth.petersen@trelleborg.se

Lennart Höckert (S), oppositionsråd
Telefon: 0729-765103
E-post: lennart.hockert@trelleborg.se

Kommunledningsförvaltningen