Kommunfullmäktige är Trelleborgs motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige har 61 ledamöter som utses direkt i allmänna val vart fjärde år.

Se kommunfullmäktige live

Nästa sammanträde är måndagen den 26 februari klockan 17.00.

Fullmäktige sammanträder varje månad med undantag för sommaruppehåll under juli och augusti.

Kommunfullmäktige är Trelleborgs högsta beslutande organ och tar varje år bland annat ställning till kommunalskattens storlek. Sammanträdena i Parken är offentliga och vem som vill får komma dit och lyssna. Du kan lyssna på dem via närradion eller se live-sändningen därifrån.

Allmänhetens frågestund äger, med vissa undantag, rum vid vartannat sammanträde med Kommunfullmäktige.

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige kan kontaktas via kommunledningsförvaltningen.

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Kommunledningsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00 (Växel)

Kommunledningsförvaltningen