Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för frågor rörande arbete, etablering, försörjning och näringsliv. Förvaltningens primära uppdrag är samhällsetablering av trelleborgare.

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att motverka bidragsberoende och främja snabb etablering i arbets- och samhällsliv främst genom aktiva insatser med starkt arbetsmarknadsfokus. Mycket av förvaltningens arbete sker i nära samarbete med övriga förvaltningar i kommunen och externa aktörer.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Gasverksgatan 3B
231 52 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen