Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för frågor som rör arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd, näringslivsservice och vuxenutbildning.

I förvaltningens ansvar ingår även kommunens aktivitetsansvar för unga (KAA), bosättning av nyanlända samt myndighetsutövning och boendedrift för ensamkommande barn och unga.

Arbetsmarknadsförvaltningen består av tre avdelningar som alla samverkar för att nå uppsatta mål: Arbetsmarknad, Kvalitet och samordning samt Utbildning och näringsliv .

Arbetsmarknadsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00 (Kontaktcenter)

Postadress
Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress arbetssökande
Hamngatan 22
231 42 Trelleborg

Besöksadress vuxenstuderande
S:t Nicolai, plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Besöksadress näringsliv
Karbingatan 2
231 66 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen