Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är Trelleborgs motsvarighet till regering och består av 15 ledamöter.

Kommunstyrelsen leder, förbereder och samordnar allt arbete i kommunen. Kommunstyrelsen sammanträder som regel en gång i månaden med undantag av sommaren. Mötena är inte offentliga.

Kommunstyrelsen kan kontaktas via kommunledningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00 (Växel)

Kommunledningsförvaltningen