Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra Trelleborgs kommuns uppgifter inom planläggning och byggande. De har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten och sköter kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydd samt naturvård.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut regleras bland annat av plan- och bygglagstiftningen. Nämnden ansvarar för bygglov och fysisk planering, och gör till exempel planer för nya bostads- och industriområden. Nämnden verkar också för en god byggnadskultur och stads- och landskapsmiljö.

Samhällsbyggnadsnämnden har även ansvar för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet samt naturvården i enlighet med gällande författningar, bland annat miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen (2006:804) och annan tillämplig lag och förordning som berör nämndens ansvar inom detta område.

Under Samhällsbyggnadsnämnden lyder Samhällbyggnadsförvaltningen vars uppgift är att genomföra nämndens beslut. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen finns fyra olika avdelningar; planavdelningen, bygg, mät & karta, miljöavdelning samt räddningstjänsten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
231 83

Besöksadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Corfitz Beck Friisgatan 4B
231 83 Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen