Socialnämnden

Socialnämnden och sociala utskottet fattar beslut inom områdena vård och omsorg, LSS och individ- och familjeomsorg.

Nämnden sammanträder som regel en gång i månaden med undantag av sommaren. Mötena är inte offentliga.

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Socialförvaltningen