Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är bland annat att besluta om övergripande kulturpolitiska frågor och att erbjuda kommunens samtliga invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom kultur, idrott, föreningsliv och ungdomsverksamhet.

Nämndens uppdrag är även att driva kommunens stora kulturinstitutioner, sköta och hyra ut kommunens idrottsanläggningar samt driva fritidsgårdarna i kommunen.

När medborgare har en meningsfull fritid finns det större möjligheter till en god folkhälsa och bättre fysisk och psykisk hälsa. Nämndens verksamhet ska bidra till en hållbar och god samhällelig utveckling för att göra Trelleborg till en attraktiv kommun för såväl invånare som besökare. Kultur- och fritidslivet i Trelleborg ska utgå från kvalité, bredd och mångfald.

Nämnden har ansvar för såväl bidrag och stöd till kulturföreningar, idrottsföreningar, sociala föreningar, studieförbund och pensionärsorganisationer. Nämndens fokus och primära uppdrag är att barn och unga ska ha rätt till en aktiv och meningsfull fritid men stöd ges också till de föreningar som arbetar för att utveckla fritidsaktiviteter för vuxna.

Nämndens samlade verksamheter syftar till att alla Trelleborgs medborgare ska ha goda möjligheter att utöva och uppleva kultur och idrott samt att tillskapa meningsfulla fritidssysselsättningar för medborgare. Verksamheterna ska bidra till att lägga grunden till ett kreativt, bildat, hälsosamt, öppet och dynamiskt samhälle.

Kultur- och fritidsnämnden kan kontaktas via kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 38 54
Telefonnummer
0410-73 30 84

Besöksadress

Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Kultur- och fritidsförvaltningen