Trelleborgs Fastighets AB

Bolagets verksamheten är att äga och förvalta fastigheten Kaplanen 6 för uthyrning till idrotts- och föreningsverksamhet.

Kommunledningsförvaltningen