Trelleborgs Rådhus AB

Trelleborgs Rådhus AB bildades år 2017 och ägs av Trelleborgs kommun. Koncernen Trelleborgs Rådhus AB bildades året därpå.

Koncernbolagets uppgift som aktieägare är att företräda Trelleborgs kommuns intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag som ingår i koncernen. Bolaget är en del av verksamheten inom Trelleborg kommun och ska gemensamt med Trelleborgs kommuns övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen.

Kommunledningsförvaltningen