Ändring av anmälningsplikt för hygienisk verksamhet

Den 1 juli 2021 trädde en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling i kraft. Ändringen innebär att anmälningsplikten omfattar även stickande eller skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag.

Detta betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet, eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till Trelleborgs kommuns  samhällsbyggnadsförvaltning senast den 17 december 2021.

Anmäl hygienisk behandlingslokal och/eller bassängbad

Annan typ av smitta förutom blodburen smitta som kan uppstå vid hygieniska behandlingar är till exempel hudinfektioner, infektioner som uppstår när bakterier kommer ned i djupare vävnad. Det kan antingen ske genom att bakterier förs ned från hudytan som inte desinfekterats tillräckligt eller genom att de instrument som används inte är rena. Sådana infektioner kan bland annat orsakas av stafylokocker, streptokocker och olika sorters tarmbakterier.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

 • Tatuering och kosmetisk tatuering (permanent makeup/microblading)
 • Akupunktur
 • Piercing
 • Microneedling
 • Hudvård med användning av lansetter
 • Fotvård
 • Pedikyr
 • Manikyr/nagelbyggare (vid användning av nagelsax eller andra stickande/skärande redskap)
 • Barberare och frisörer (vid användning rakblad, rakkniv mot hud eller andra stickande/skärande redskap)
 • Öronhåltagning
 • Hijama (metod som behandlar blockeringar genom applicering av vakuumkoppar som skapas genom värme eller sug/pump)

Tillsammans med anmälan behöver du skicka in följande:

 • En ritning som visar en översikt av lokalen. Den behöver inte vara i exakt skala utan det går bra att rita upp hur lokalen ser ut.
 • På ritningen ska det framgå var behandlingsrum, handtvättfat, toalett, utslagsvask och platsen för rengöring av instrument kommer att finnas.
 • De frågor du ställer till kund innan behandling och efterbehandlingsråd.
 • Dina rutiner för rengöring av eventuella instrument och dina hygienrutiner innan, under och efter behandling.

Avgifter

Alla som startar en hygienisk behandlingsverksamhet som är anmälningspliktig (skärande/stickande) ska betala en anmälningsavgift. Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Läs mer

Yrkesmässig hygienisk verksamhet (Socialstyrelsens webbplats)

Förordning om tatueringsfärger (SFS 2012:503) (Sveriges riksdags webbplats)

Samhällsbyggnadsförvaltningen