Utdrag ur belastningsregister

Om du söker jobb inom skola, förskola eller LSS-verksamhet i Trelleborgs kommun ska du vara beredd på att kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Du som blir erbjuden ett jobb, uppdrag eller praktik inom skola, förskola ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Samma sak gäller om du erbjuds ett jobb, uppdrag eller praktik där du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning, på hem för vård eller boende (HVB-hem) eller familjehem som tar emot barn.

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott.

Du begär utdrag via polisens webbplats