Ring oss via Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net eller Teletal

Via de tre samtalsförmedlande tjänsterna Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal kan du kontakta Trelleborgs kommun. Tjänsterna som tillhandahålls av Post- och telestyrelsen (PTS) är till för att möjliggöra för personer med vissa funktionsnedsättningar att ringa och bli uppringda på likvärdiga villkor som andra.

Tjänsterna är kostnadsfria och ger också alla som vill ringa till personer med funktionsnedsättning möjlighet att göra det. I tjänsterna deltar en tolk eller förmedlare för att möjliggöra samtalet.

Kontakta oss via Texttelefoni.se

 • För dig som skriver din dialog: texttelefon@texttelefoni.se.
 • Det går också bra att använda tjänsten via webbappen: www.texttelefoni.se
 • Du kan också använda mobilappen Texttelefoni.se som finns tillgänglig på Google Play och App Store.
 • För dig som vill ringa upp någon som skriver sin dialog:
  Telefon: 020-600 650
 • När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa.Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.
 • Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. En förmedlare med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet.
 • Mer information hittar du på www.texttelefoni.se.

Kontakta oss via Bildtelefoni.net

 • För dig som använder teckenspråk i dialogen: tolk@tolk.sip.nu.
 • Det går också bra att använda tjänsten via webbappen: www.bildtelefoni.net
 • Du kan också använda eller mobilappen Bildtelefoni.net som finns tillgänglig på Google Play och App Store.
 • För dig som vill ringa upp någon som använder teckenspråk i dialogen: telefon 020-28 00 20
 • När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa.
 • Bildtelefoni.net har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.
 • Bildtelefoni.net förmedlar samtal med svenskt teckenspråk och svenskt tal. En tolk med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet.
 • Mer information hittar du på www.bildtelefoni.net.

Kontakta oss via Teletal

 • Teletal når du på 020-22 11 44. Det är samma nummer för alla som vill ringa via Teletal.
 • Teletal har öppet vardagar klockan 7:30 – 20:00 och helger klockan 12:00 – 16:00. Tjänsten är kostnadsfri.
 • Teletal gör det möjligt för dig som behöver hjälp och stöd vid telefonsamtal på svenska. En tolk som har tystnadsplikt deltar och ger stöd vid behov. Tolken kan till exempel underlätta att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att skicka korta minnesanteckningar av vad som sägs.
 • Mer information hittar du på www.teletal.se.